Aspose.OMR  for Java

Interfejs API do rozpoznawania znaków optycznych dla języka Java

Rozpoznawaj znaki optyczne ze skanów i zdjęć oraz generuj gotowe do OMR arkusze odpowiedzi, ankiety, testy i karty do głosowania w wieloplatformowych aplikacjach Java.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.OMR for Java to szybki, elastyczny i ekonomiczny interfejs Java API do projektowania , generowania i rozpoznawania arkuszy odpowiedzi, ankiet, testów, wniosków, aplikacji finansowych i podobnych formularzy, które wymagają od respondenta odpowiedzi na pytania poprzez odręczne wystawienie czeku znak w bańce. Nie musisz już ręcznie digitalizować formularzy i obliczać ocen z egzaminów — wystarczy kilka linijek kodu, które nawet niedoświadczeni programiści mogą łatwo zrozumieć i obsługiwać, aby w pełni zautomatyzować ten proces.

Nasza biblioteka obsługuje cały przepływ pracy OMR - od projektowania formularza po rozpoznawanie wypełnionych kopii. Możesz połączyć dużą liczbę gotowych elementów w formularze, które najlepiej odpowiadają Twoim celom i grupie docelowej, a także dalej spersonalizować i oznakować formularze OMR, dodając logo, kody kreskowe, kody QR lub obrazy. Formularze są opisane w postaci zwykłego tekstu lub notacji JSON lub bezpośrednio w kodzie programu; nie są wymagane żadne narzędzia projektowe. Respondenci mogą wypełniać formularze za pomocą długopisu, ołówka lub markera i używać dowolnego rodzaju znaku - sztuczna inteligencja i zaawansowana kalibracja dokładności gwarantują wiarygodne wyniki rozpoznawania nawet bez specjalistycznych skanerów.

Funkcje i możliwości Aspose.OMR for Java

Rozpoznaje wszystkie formaty plików graficznych ze skanera lub aparatu

Użyj aparatu w smartfonie zamiast skanera

Czyta wszystkie rodzaje znaków narysowanych długopisem, ołówkiem lub markerem

Personalizuj formularze za pomocą kodów kreskowych, kodów QR i obrazów

Czyta obrócone i przekrzywione obrazy

Zapewnia elastyczne dostrajanie w celu rozwiązywania złożonych przypadków

Obsługuje wszystkie popularne rozmiary papieru

Przetwarza pola wpisywania i niestandardowe rysunki

Doskonała dokładność rozpoznawania nawet w trudnych warunkach

Łatwe do zainstalowania

Możesz użyć Java OMR API bezpośrednio z projektu opartego na Maven , postępując zgodnie z prostymi instrukcjami instalacji .

Poproś o tymczasową licencję , aby rozpocząć budowę w pełni funkcjonalnej aplikacji OMR bez żadnych ograniczeń i ograniczeń.

Twórz formularze OMR bez narzędzi do projektowania

Wystarczy kilka linijek kodu, aby utworzyć formularz OMR, taki jak ankieta satysfakcji klienta lub arkusz odpowiedzi. Aspose.OMR for Java oferuje kilka sposobów tworzenia formularzy OMR o dowolnym układzie i złożoności poprzez łączenie predefiniowanych elementów. Wszystkie działają równie dobrze i dają takie same rezultaty – wystarczy wybrać podejście, które będzie dla Ciebie najlepsze.

Niezawodne rozpoznanie bez specjalnego sprzętu

Algorytmy wstępnego przetwarzania i analizy obrazu eliminują potrzebę stosowania specjalistycznych skanerów OMR i innych specjalistycznych akcesoriów sprzętowych. Zamiast skanera można używać zwykłego pióra i papieru, zwykłej biurowej kopiarki, a nawet aparatu w smartfonie, bez wpływu na dokładność rozpoznawania i pewność wynik. Nasza biblioteka pozwala tworzyć rozwiązania programowe OMR z niezawodnością systemów sprzętowych przy znacznie niższych kosztach.

W skomplikowanych przypadkach możesz dostroić ustawienia rozpoznawania i uzyskać wyniki z prawie 100% dokładnością.

Wyniki rozpoznawania są zwracane w najpopularniejszych formatach przechowywania danych, które można zaimportować do dowolnej popularnej bazy danych lub systemu analitycznego: JSON, XML lub CSV.

Rozpoznawanie kodów QR i kodów kreskowych

Biblioteka umożliwia dodawanie kodów kreskowych i kodów QR, aby spersonalizować lub jednoznacznie zidentyfikować formularz. Zawartość kodów kreskowych jest automatycznie dekodowana po rozpoznaniu.

Nieograniczone możliwości

Technologia Optical Mark Recognition (OMR) ma wiele zastosowań i może znacznie uprościć niemal każdą część Twojego życia, gdy musisz zbierać i analizować ręcznie wypełnione dane. W pełni automatyzuje proces, umożliwiając rozpoznawanie setek arkuszy na minutę z prawie 100% dokładnością i zapisuje wyniki bezpośrednio w bazie danych w celu dalszej agregacji i analizy. Zastosowania obejmują między innymi:

  • Edukacja: arkusze odpowiedzi, testy, quizy, formularze SAT i wiele innych.
  • Kwestionariusze: ankiety satysfakcji klientów, formularze zwrotne, zamówienia, preferencje żywieniowe.
  • Wnioski: roszczenia ubezpieczeniowe, wnioski finansowe, formularze wjazdu granicznego.
  • I wiele więcej.
  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose oferuje również natywne interfejsy API OMR dla innych popularnych języków programowania: