Aspose.OMR Gör OMR Exam ISEE Form

OMR ISEE Ark

Skapa och läsa maskinläsbara ISEE-ark

Machine-readable ISEE sheet

Independent School Entrance Examination (ISEE) är ett inträdesprov för elever i årskurs 2-12. Det är det mest pålitliga ingångsbetyget och accepteras av över 1200 fristående skolor över hela världen. Elever kan ta ISEE en gång per "testsäsong" – höst, vinter och vår/sommar – upp till tre gånger totalt per läsår. Om en student tar provet i september under höstens testsäsong måste de vänta till åtminstone december, vintertestsäsongen, för att ta ISEE igen. Beroende på din plats och preferenser kan testet vara tillgängligt antingen elektroniskt eller i penna-och-papper-format.

ISEE Lower Level Exam ges till elever som ansöker om tillträde till femte eller sjätte klass. Provet består av en uppsats och 4 frågesektioner:

Avsnitt | Frågor | Varaktighet -- | -- |-- Verbala resonemang | 34 | 20 minuter Kvantitativt resonemang | 38 | 35 minuter Läsförståelse | 25 | 25 minuter Matematikprestation | 30 | 30 minuter

ISEE Middle Level Exam tas av elever som ansöker om tillträde till sjunde eller åttonde klass, och övre nivåprovet tas av studenter som ansöker om antagning till nionde, tionde, elfte eller tolfte klass. Båda proven innehåller samma antal frågor:

Avsnitt | Frågor | Varaktighet -- | -- |-- Verbala resonemang | 40 | 20 minuter Kvantitativt resonemang | 37 | 35 minuter Läsförståelse | 36 | 25 minuter Matematikprestation | 47 | 30 minuter

För ISEE-prov på lägre, mellan- och övre nivå tillhandahålls testfrågor som ett testhäfte. Svaren tillhandahålls som ett separat svarsblad med bubblor som motsvarar varje svarsalternativ. Deltagarna svarar på frågorna genom att fylla i bubblorna som motsvarar de rätta svaren med en kulspetspenna eller en penna.

Manuell poängsättning av mer än 120 fyllda bubblor i ett ifyllt ISEE-svarsblad är extremt tidskrävande och felbenägen process. Den här tiden är mycket bättre att ägnas åt coachning och träning. Det är här OMR-tekniken (Optical Mark Recognition) kommer till undsättning. Det möjliggör automatisk behandling av dussintals manuellt ifyllda formulär på några sekunder. Men detta kräver vanligtvis specialiserade poängenheter som inte är överkomliga för enskilda handledare och små/medelstora utbildningar. Aspose erbjuder en färdig lösning för dig.

Aspose.OMR är ett kraftfullt API för att läsa flervalspapperstest. Det förvandlar en dator eller smartphone till en optisk läsare/poängmaskin för att skapa och betygsätta alla svarsformulär, enkäter eller andra standardiserade formulär. Du behöver inte ens en skanner – ta bara ett foto av ett färdigt tentablad i klassen och få omedelbart ett resultat som automatiskt kan betygsättas eller importeras till en databas. Aspose.OMR API är extremt enkelt, mångsidigt och kostnadseffektivt – du behöver bara minimala programmeringskunskaper och en gratis IDE som Visual Studio Community Edition för att använda den.

Som med alla tester finns det ingen "fast" form i ISEE som lätt kan kommas ihåg. Under övnings- eller utbildningskurser är det därför mycket viktigt att se till att aspiranter fångar upp koncept och idéer snarare än något fast mönster. Aspose.OMR hjälper dig att ställa in examensformulär och få resultat snabbt utan att slösa mycket tid som skulle kunna läggas på utbildningsprocessen. Exempelformuläret nedan visar hur man använder Aspose.OMR för att designa och skapa ett ISEE-svarsblad för att ta ett prov i skolor och coachingcenter.

Du kan helt anpassa ISEE-formuläret genom att ändra källorna ovan och återskapa svarsbladet för din föredragna papperstyp. Du kan ändra antalet och ordningen på frågor och till och med skapa ämnesspecifika formulär som är perfekt anpassade till din utbildningsprocess.

För att lägga till det i ditt projekt behöver du bara installera paketet Aspose.OMR NuGet i ditt projekt med följande kommando:


 PM> Install-Package Aspose.OMR
 

Instruktioner

Följ riktlinjerna nedan för att generera, läsa och anpassa maskinläsbara ISEE-svarsblad.

Fyller i ISEE svarsformulär

Det är önskvärt att genomföra ISEE-övningen under samma villkor som det officiella provet. Kandidater bör följa exakta instruktioner under träningstesten för att bekanta sig med de faktiska testförväntningarna:

 • Testet tar 2 timmar 10 minuter med två pauser på 5-10 minuter vardera.
 • Endast en bubbla ska fyllas per fråga.
 • Bubblans cirkel måste fyllas helt med en penna.
 • Undvik eventuella avvikelser, särskilt de som korsar bubblorna eller en streckkod.
 • Du får radera markeringen för att rätta svaret. Gör det så fullständigt som möjligt.
 • När tentamen avslutats måste studenterna lämna in svarsformulären oavsett antalet besvarade frågor.

Anpassa ISEE-svarsblad

Även om ISEE-testet har ett fast antal frågor och fördefinierade kategorier, är du inte begränsad till den här strukturen. I tränings- och övningssyfte kan varje form justeras, så att eleven inte bara kommer ihåg de rätta svaren, utan även fångar viktiga idéer i det långa loppet. Med Aspose.OMR kan du enkelt modifiera svarsbladet för att fokusera på vissa delar av testet.

Anpassa ISEE från:

 • Öppna ISEE-formulärets källkod (ISEE.txt) med valfri vanlig textredigerare.
 • Ändra källkoden enligt [riktlinjerna.](https://docs.aspose.com/omr/net/design-form/)
 • Anpassa pappersstorlek, bubbelfärg, teckensnitt och andra [globala sidinställningar.](https://docs.aspose.com/omr/net/generate-template/page-setup/)

När du är klar, kör följande kod för att [generera](https://docs.aspose.com/omr/net/generate-template/) en utskrivbar mall för SAT-formuläret:

Bygg OMR ISEE Sheet Form med Aspose OMR-motor

  
  Aspose.OMR.Api.OmrEngine omrEngine = new Aspose.OMR.Api.OmrEngine();
  Aspose.OMR.Generation.GlobalPageSettings globalPageSettings = new Aspose.OMR.Generation.GlobalPageSettings() {
	  PaperSize = Aspose.OMR.Generation.PaperSize.Letter,
	  BubbleColor = Aspose.OMR.Generation.Color.Red
  };
  Aspose.OMR.Generation.GenerationResult generationResult = omrEngine.GenerateTemplate("ISEE.txt", globalPageSettings);
  generationResult.Save("target-folder", "template");
  

Du får filen template.png i målmappen som du kan skriva ut på en vanlig laserskrivare och hantera pappren till dina elever. Du kommer också att få filen med filtillägget .OMR. Ta inte bort det – det kommer att behövas under igenkänning.

Känner igen det färdiga ISEE-arket

För att känna igen ett handfyllt ISEE-ark, digitalisera det i ett av de [format som stöds](https://docs.aspose.com/omr/net/supported-file-formats/#filled-forms). Det finns inget behov av dyra hårdvaruläsare, som Scantron. För bästa resultat räcker det med en grundläggande kontorsskanner eller multifunktionskopiator. Om du inte har en skanner kan du helt enkelt ta en bild av formuläret med vilken modern smartphone som helst och ladda upp bilden till din dator.

Använd följande kod för att läsa det elevfyllda ISEE-arket:

Känn igen OMR ISEE studentfyllda tentamen med Aspose OMR-bibliotek

  
  Aspose.OMR.Api.OmrEngine omrEngine = new Aspose.OMR.Api.OmrEngine();
  // Load the recognition pattern for ISEE sheet template
  Aspose.OMR.Api.TemplateProcessor recognitionEngine = omrEngine.GetTemplateProcessor("template.omr");
  Aspose.OMR.Model.RecognitionResult recognitionResult = recognitionEngine.RecognizeImage("scanned-sheets/mary-sue.png");
  string result = recognitionResult.GetCsv();
  

template.omr är så kallat igenkänningsmönster – en speciell fil som används för att producera mycket exakta resultat med igenkänningsmotorn Aspose.OMR. Den genereras tillsammans med det utskrivbara ISEE-formuläret, se till att du inte tar bort eller ersätter den filen.

Fördelar

 • Skapa en maskinläsbar ISEE-form som är klar att skriva ut av vilken design och layout som helst med hjälp av ett flexibelt märkningsspråk
 • Bearbeta dussintals ifyllda ISEE-svarsblad per minut.
 • Överlägsen igenkänningsnoggrannhet som kan justeras ytterligare för perfekta resultat även under svåra förhållanden.
 • Inget behov av dyra OMR-skannrar. Använd din befintliga kontorskopiator eller till och med en smartphonekamera istället för en dyr Scantron-enhet.
 • Anpassa formulären med elevens kontaktinformation, QR-koder, streckkoder och bilder.
 • Stöd för alla populära pappersstorlekar samt ett antal icke-standardiserade.
 • Läs det ifyllda ISEE-formuläret i JSON-, XML- eller CSV-format, som kan analyseras programmatiskt, poängsättas och importeras till valfri relations- eller NoSQL-databas.