Aspose.OMR Gör OMR Exam SAT Form

OMR SAT-ark

Skapa och läsa maskinläsbara SAT-ark

Machine-readable SAT form

The Scholastic Assessment Test (SAT) är ett standardiserat test som används ofta för antagning till college i USA. Huvudsyftet med provet är att bedöma elevens beredskap för vidare utbildning genom att bedöma skriftliga, muntliga och matematiska färdigheter. De flesta högskolor i USA kräver SAT för antagning till grundkurser. Skolor erbjuder också stipendier till studenter baserat på deras SAT-poäng. College Board har också infört SAT i Indien. Alla universitet i India Higher Education Alliance accepterar SAT-poäng för antagning från indiska studenter och runt om i världen. SAT erbjuds sju gånger om året i USA: i augusti, oktober, november, december, mars, maj och juni. För internationella studenter erbjuds SAT fyra gånger om året: i oktober, december, mars och maj.

SAT-test tas vanligtvis av gymnasiejuniorer och seniorer. För närvarande är det ett pappersbaserat test, då deltagarna fyller i bubblorna som motsvarar de rätta svaren med en penna. SAT-formuläret innehåller 154 flervalsfrågor, vilket gör manuell poängsättning av varje ifyllt svarsformulär till en lång process med potentiella mänskliga fel. Automatisk poängsättning görs vanligtvis med specialiserade poängenheter som inte är överkomliga för enskilda handledare och små/medelstora utbildningar. Lyckligtvis kan dessa kostnader kopplas till Aspose.OMR-lösningen.

Aspose.OMR är ett kraftfullt API som kan konvertera en vanlig dator till en optisk läsare/poängmaskin för att skapa och betygsätta alla flervalspapperstest. Det möjliggör automatisk behandling av dussintals manuellt ifyllda formulär på några sekunder utan specialiserad hårdvara - ta helt enkelt ett foto av ett ifyllt OMR-formulär i klassen och få ett resultat som automatiskt kan graderas eller importeras till en databas. Aspose.OMR API är extremt enkelt, mångsidigt och kostnadseffektivt – du behöver bara minimala programmeringskunskaper och en gratis IDE som Visual Studio Community Edition för att använda den.

För att frigöra värdefull tid som skulle kunna användas bättre för att utbilda dina sökande, förser vi dig med mycket anpassningsbara SAT-svarsblad. Exempelformuläret nedan visar hur du använder Aspose.OMR för att designa och skapa ett SAT-formulär för provet i skolor, institut och coachingcenter.

För att anpassa SAT-formuläret, ändra källorna ovan och generera utskriften för din föredragna papperstyp. Du kan ändra antalet och ordningen på frågor och skapa ämnesspecifika formulär som är perfekt anpassade till din utbildningsprocess.

För att lägga till det i ditt projekt behöver du bara installera paketet Aspose.OMR NuGet i ditt projekt med följande kommando:


 PM> Install-Package Aspose.OMR
 

Instruktioner

Följ riktlinjerna nedan om hur du använder och anpassar maskinläsbart SAT-svar.

Fyller i SAT-svarsformuläret

SAT följer det strikta mönstret. Därför rekommenderar vi att kandidater följer exakta instruktioner under träningstesten för att bekanta sig med de verkliga examensförväntningarna:

 • Den totala tiden för SAT är 180 minuter, exklusive raster.
 • Endast en bubbla ska fyllas per fråga.
 • Bubblans cirkel måste fyllas helt med en penna nr 2.
 • Undvik eventuella avvikelser, särskilt de som korsar bubblorna eller en streckkod.
 • Det är tillåtet att radera markeringen för att ändra svaret. Gör det så fullständigt som möjligt – ofullständiga markeringar eller raderingar kan påverka din poäng.
 • För att fylla i test-ID och elevens nummer, fyll i en bubbla per kolumn som motsvarar ett nummer.

Anpassa SAT-svarsblad

Medan SAT har ett fast antal svar, för tränings- och övningsändamål, kan varje form justeras. Det kommer att se till att eleverna inte bara kommer ihåg de "rätta" svaren, utan att de i det långa loppet fångar bakgrundsämnena. Med Aspose.OMR kan du enkelt ändra formuläret så att det fokuserar på vissa delar av testet.

Anpassa SAT från:

 • Öppna SAT-formulärets källkod (SAT.txt) med valfri vanlig textredigerare.
 • Ändra källkoden enligt [riktlinjerna.](https://docs.aspose.com/omr/net/design-form/)
 • Anpassa pappersstorlek, bubbelfärg, teckensnitt och andra [globala sidinställningar.](https://docs.aspose.com/omr/net/generate-template/page-setup/)

När du är klar kör du följande kod för att [generera](https://docs.aspose.com/omr/net/generate-template/) en utskrivbar mall för SAT-formuläret:

Bygg OMR SAT Sheet Form med Aspose OMR-motor

  
  Aspose.OMR.Api.OmrEngine omrEngine = new Aspose.OMR.Api.OmrEngine();
  Aspose.OMR.Generation.GlobalPageSettings globalPageSettings = new Aspose.OMR.Generation.GlobalPageSettings() {
	  PaperSize = Aspose.OMR.Generation.PaperSize.Letter
  };
  Aspose.OMR.Generation.GenerationResult generationResult = omrEngine.GenerateTemplate("SAT.txt", globalPageSettings);
  generationResult.Save("target-folder", "template");
  

Skriv nu ut filen template.png från målmappen och hantera uppsatserna till dina elever. Du kommer också att få filen med filtillägget .OMR. Ta inte bort det – det kommer att krävas under igenkänning.

Känner igen det ifyllda SAT-arket

För att känna igen ett handfyllt SAT-ark, digitalisera det i ett av de format som stöds. Det finns inget behov av dyra hårdvaruläsare, som Scantron. För bästa resultat räcker det med en grundläggande kontorsskanner eller multifunktionskopiator. Om du inte har en skanner kan du helt enkelt fotografera formuläret med vilken modern smartphone som helst och ladda upp bilden till din dator.

Använd följande kod för att läsa det studentifyllda SAT-arket:

Känn igen OMR SAT studentfyllda tentamen med Aspose OMR-bibliotek

  
  Aspose.OMR.Api.OmrEngine omrEngine = new Aspose.OMR.Api.OmrEngine();
  // Load the recognition pattern for SAT sheet template
  Aspose.OMR.Api.TemplateProcessor recognitionEngine = omrEngine.GetTemplateProcessor("template.omr");
  Aspose.OMR.Model.RecognitionResult recognitionResult = recognitionEngine.RecognizeImage("scanned-sheets/john-doe.png");
  string result = recognitionResult.GetCsv();
  

template.omr är så kallat igenkänningsmönster – en speciell fil som används för att producera mycket exakta resultat med igenkänningsmotorn Aspose.OMR. Den genereras tillsammans med det utskrivbara SAT-formuläret, se till att du inte tar bort eller ersätter den filen.

Fördelar

 • Skapa maskinläsbart SAT-svarsblad med ett flexibelt och lättanvänt märkningsspråk.
 • Behandla dussintals ifyllda SAT-formulär per minut.
 • Överlägsen igenkänningsnoggrannhet som kan finjusteras ytterligare för bästa resultat även under utmanande förhållanden.
 • Ingen utrustning behövs. Använd din befintliga kontorskopiator istället för en dyr Scantron-enhet. Du kan till och med bearbeta bilder tagna med en smartphone.
 • Anpassa formulären med aspirantens kontaktinformation, QR-koder, streckkoder och bilder.
 • Stöd för alla populära pappersstorlekar samt ett antal icke-standardiserade.
 • Läs det ifyllda SAT-arket som JSON, XML eller CSV, som kan analyseras programmatiskt, poängsättas och importeras till valfri relations- eller NoSQL-databas.