Aspose.OMR  for Java

Optical Mark Recognition API för Java

Känn igen optiska märken från skanningar och foton och generera OMR-färdiga svarsblad, enkäter, tester och röstsedlar i plattformsoberoende Java-applikationer.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.OMR för Java är ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt Java API för att designa , generera och känna igen svarsblad, undersökningar, tester, anspråk, finansiella applikationer och liknande formulär som kräver att respondenten besvarar frågor genom att för hand dra en check märke i en bubbla. Du behöver inte längre manuellt digitalisera blanketter och räkna ut betygsbetyg – några rader kod som även oerfarna utvecklare lätt kan förstå och stödja räcker för att automatisera processen helt.

Vårt bibliotek stöder hela OMR-arbetsflödet - från att designa ett formulär till att känna igen dess ifyllda papperskopior. Du kan kombinera ett stort antal förinställda element till formulär som bäst passar dina mål och målgrupp, och ytterligare personifiera och varumärket dina OMR-formulär genom att lägga till logotyper, streckkoder, QR-koder eller bilder. Formulär beskrivs i vanlig text eller JSON-notation, eller direkt i programkoden; inga designverktyg krävs. Respondenterna kan fylla i formulär med en penna, penna eller markör och använda vilken typ av märke som helst - artificiell intelligens och avancerad noggrannhetskalibrering garanterar tillförlitliga igenkänningsresultat även utan specialiserade skannrar.

Funktioner och funktioner i Aspose.OMR för Java

Känner igen alla bildfilsformat från en skanner eller kamera

Använd din smartphones kamera istället för en skanner

Läser alla typer av märken ritade med penna, penna eller markör

Anpassa formulär med streckkoder, QR-koder och bilder

Läser roterade och sneda bilder

Ger flexibel inställning för att lösa komplexa fall

Stöder alla populära pappersstorlekar

Bearbetar inskrivningsfält och anpassade ritningar

Överlägsen igenkänningsnoggrannhet även under svåra förhållanden

Lätt att installera

Du kan använda Java OMR API direkt från ett Maven- baserat projekt genom att följa enkla installationsinstruktioner .

Begär en tillfällig licens för att börja bygga en fullt fungerande OMR-applikation utan några begränsningar och restriktioner.

Skapa OMR-formulär utan designverktyg

Du behöver bara några rader kod för att skapa ett OMR-formulär, till exempel en kundnöjdhetsundersökning eller svarsformulär. Aspose.OMR för Java erbjuder flera sätt att skapa OMR-former av valfri layout och komplexitet genom att kombinera fördefinierade element. De fungerar alla lika bra och ger samma resultat – välj bara det tillvägagångssätt som fungerar bäst för dig.

Pålitlig igenkänning utan specialutrustning

Bildförbehandlings- och analysalgoritmer eliminerar behovet av specialiserade OMR-skannrar och andra specialiserade hårdvarutillbehör. Du kan använda en vanlig penna och papper, vanlig kontorskopiator eller till och med en smartphonekamera istället för en skanner, utan att det påverkar igenkänningsnoggrannheten och förtroendet för resultatet. Vårt bibliotek låter dig skapa OMR-mjukvarulösningar med tillförlitligheten hos hårdvarusystem till en mycket lägre kostnad.

I komplexa fall kan du finjustera igenkänningsinställningarna och få resultat med nästan 100 % noggrannhet.

Igenkänningsresultat returneras i de mest populära datalagringsformaten som kan importeras till alla populära databas- eller analyssystem: JSON, XML eller CSV.

QR-koder och streckkoder igenkänning

Biblioteket låter dig lägga till streckkoder och QR-koder för att anpassa eller unikt identifiera ett formulär. Innehållet i streckkoder avkodas automatiskt vid igenkänning.

Obegränsade möjligheter

Optical Mark Recognition (OMR)-teknik har många applikationer och kan avsevärt förenkla nästan vilken del av ditt liv som helst när du behöver samla in och analysera manuellt ifylld data. Den automatiserar processen helt, vilket gör att hundratals ark per minut kan identifieras med nästan 100 % noggrannhet, och sparar resultaten direkt i en databas för ytterligare aggregering och analys. Ansökningar inkluderar men är inte begränsade till:

  • Utbildning: svarsblad, tester, frågesporter, SAT-formulär och många fler.
  • Frågeformulär: kundnöjdhetsundersökningar, feedbackformulär, beställningar, måltidspreferenser.
  • Ansökningar: försäkringskrav, finansiella ansökningar, formulär för gränsinträde.
  • Och många fler.
  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose erbjuder också inbyggda OMR API:er för andra populära programmeringsspråk: