PS na BMP

Převeďte PS na BMP pomocí řešení API pro C++.

 

Aspose.Page pro převodník PS na BMP nabízí převod PostScriptového (PS) souboru do BMP obrazu s použitím libovolného jazyka podporovaného C++.

Rozhraní API, které zde vidíte, lze použít k vytvoření vlastní aplikace pro více platforem nebo k integraci do vašeho projektu C++.

Chcete-li převést XPS na BMP:

 • Aspose.Page for C++ API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C++.

 • Jeho nejnovější verzi si můžete stáhnout přímo, stačí otevřít správce balíčků NuGet, vyhledat Aspose.Page.Cpp a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Kroky k převodu PS na BMP pomocí C++

Aspose.Page usnadňuje vývojářům načítání a převod PS souborů do BMP v několika řádcích kódu.

 1. Načtěte soubor PS pomocí Aspose.Page pro C++.
 2. Zavolejte metodu Save().
 3. Předejte cestu k výstupnímu souboru s příponou (BMP).
 4. Soubor BMP bude uložen v zadané cestě, takže v kompatibilním programu.

Požadavky na systém

Aspose.Page pro C++ podporuje všechny hlavní platformy a operační systémy. Ujistěte se prosím, že máte následující předpoklady:

 • Desktop Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), serverové operační systémy (2003, 2008, 2012) atd.
 • Microsoft Visual C++ verze 2017 nebo vyšší.

Konverze PS do BMP C++

  System::SharedPtr<System::Drawing::Imaging::ImageFormat> imageFormat = System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_BMP();

  System::SharedPtr<System::IO::FileStream> epsStream = System::MakeObject<System::IO::FileStream>(u"sourceFile.eps", System::IO::FileMode::Open, System::IO::FileAccess::Read);

  System::SharedPtr<PSDocument> document = System::MakeObject<EpsDocument>(psStream);

  // If you want to convert Postscript file despite of minor errors set this flag
  bool suppressErrors = true;

  //Initialize options object with necessary parameters.
  System::SharedPtr<ImageSaveOptions> options = System::MakeObject<ImageSaveOptions>(suppressErrors);

  System::SharedPtr<Aspose::Page::PS::Device::ImageDevice> device = System::MakeObject<Aspose::Page::PS::Device::ImageDevice>();

	  auto __finally_guard_0 = ::System::MakeScopeGuard([&epsStream]()
	  {
		  psStream->Close();
	  });

	  try{
		  document->Save(device, options);
	  }catch (...){
		  throw;
	  }
  System::ArrayPtr<System::ArrayPtr<uint8_t>> imagesBytes = device->get_ImagesBytes();
  //loop through each imagesBytes and write via file stream

Webová aplikace pro převod PS na BMP

Převést PS na BMP právě teď na našich webových stránkách s živými ukázkami.

  Není třeba stahovat Aspose API.
  Není třeba psát žádný kód.
  Stačí nahrát svůj soubor PS, bude okamžitě převeden na BMP.
  Dostanete odkaz ke stažení.FAQ

1. Mohu převést PS na BMP?

Řešení Aspose.Page má funkcionalitu, která vám umožňuje převádět soubory PS do jiných formátů online nebo programově. Pokud potřebujete okamžitě online transformovat PS na BMP, možná budete chtít použít PS Converter multiplatformní aplikace.

2. Mohu najít podrobnější informace o tom, jak převést PS na BMP?

Přejděte do kapitoly Dokumentace , kde najdete informace, jako je příručka pro vývojáře, poznámky k verzi a mnoho dalších o jazycích pro popis stránky. Navštivte náš projekt GitHub a podívejte se na příklady kódu pro použití řešení.

3. Je funkce zdarma?

Multiplatformní převodníky jsou zdarma, když pro řešení API můžete získat bezplatnou zkušební verzi a poté si produkt v případě potřeby zakoupit.

PS Co je formát PS

Formát PS je jedním z formátů jazyka popisu stránky (PDL). Je schopen obsahovat grafické i textové informace na stránce. Proto byl formát podporován většinou programů pro úpravu obrázků. Samotný postscriptový soubor je jakousi instrukcí pro tiskárny. Obsahuje informace o tom, co a jak z jeho stránky vytisknout.

BMP Co je formát BMP

Bitmapový obrázek nebo BMP je rastrový obrazový formát. Používá se k ukládání bitmapových digitálních obrázků a je schopen ukládat 2D grafiku barevnou nebo monochromatickou ve vysoké kvalitě jako formát TIFF. Může také obsahovat obrazové informace, jako je komprese dat, barevné profily, alfa kanály atd. Obrázky BMP jsou nezávislé na grafickém adaptéru, takže soubory lze otevřít na více platformách, jako jsou Microsoft Windows a Mac.