XPS do PDF

Převeďte XPS do PDF pomocí řešení API pro C++.

 

Aspose.Page for XPS to PDF converter nabízí konverzi do PDF obrázku s použitím libovolného jazyka podporovaného C++.

Rozhraní API, které zde vidíte, lze použít k vytvoření vlastní aplikace pro více platforem nebo k integraci do vašeho projektu C++.

Chcete-li převést XPS do PDF:

 • Aspose.Page for C++ API, což je funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C++.

 • Jeho nejnovější verzi si můžete stáhnout přímo, stačí otevřít správce balíčků NuGet, vyhledat Aspose.Page.Cpp a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Kroky k převodu XPS do PDF pomocí C++

Aspose.Page usnadňuje vývojářům načítání a převod souborů XPS do PDF pomocí několika řádků kódu.

 1. Načtěte soubory pomocí Aspose.Page pro C++.
 2. Zavolejte metodu Save().
 3. Předejte cestu výstupního souboru s příponou (PDF).
 4. Soubor PDF bude uložen v zadané cestě, takže v kompatibilním programu.

Požadavky na systém

Aspose.Page pro C++ podporuje všechny hlavní platformy a operační systémy. Ujistěte se prosím, že máte následující předpoklady:

 • Desktop Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), serverové operační systémy (2003, 2008, 2012) atd.
 • Microsoft Visual C++ verze 2017 nebo vyšší.

Převod XPS do PDF C++

  System::SharedPtr<System::Drawing::Imaging::ImageFormat> imageFormat = System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_PDF();

  System::SharedPtr<System::IO::FileStream> epsStream = System::MakeObject<System::IO::FileStream>(u"sourceFile.eps", System::IO::FileMode::Open, System::IO::FileAccess::Read);

  System::SharedPtr<XPSDocument> document = System::MakeObject<EpsDocument>(xpsStream);

  // If you want to convert Postscript file despite of minor errors set this flag
  bool suppressErrors = true;

  //Initialize options object with necessary parameters.
  System::SharedPtr<ImageSaveOptions> options = System::MakeObject<ImageSaveOptions>(suppressErrors);

  System::SharedPtr<Aspose::Page::XPS::Device::ImageDevice> device = System::MakeObject<Aspose::Page::XPS::Device::ImageDevice>();

	  auto __finally_guard_0 = ::System::MakeScopeGuard([&epsStream]()
	  {
		  psStream->Close();
	  });

	  try{
		  document->Save(device, options);
	  }catch (...){
		  throw;
	  }
  System::ArrayPtr<System::ArrayPtr<uint8_t>> imagesBytes = device->get_ImagesBytes();
  //loop through each imagesBytes and write via file stream

Webová aplikace pro převod XPS na PDF

Převést XPS na PDF právě teď na našich webových stránkách s živými ukázkami.

  Není třeba stahovat Aspose API.
  Není třeba psát žádný kód.
  Stačí nahrát svůj soubor XPS, bude okamžitě převeden na PDF.
  Dostanete odkaz ke stažení.FAQ

1. Mohu převést XPS na PDF?

Řešení Aspose.Page má funkcionalitu, která vám umožňuje převádět soubory XPS do jiných formátů online nebo programově. Pokud potřebujete okamžitě online transformovat XPS na PDF, možná budete chtít použít XPS Converter multiplatformní aplikace.

2. Mohu najít podrobnější informace o tom, jak převést XPS na PDF?

Přejděte do kapitoly Dokumentace , kde najdete informace, jako je příručka pro vývojáře, poznámky k verzi a mnoho dalších o jazycích pro popis stránky. Navštivte náš projekt GitHub a podívejte se na příklady kódu pro použití řešení.

3. Je funkce zdarma?

Multiplatformní převodníky jsou zdarma, když pro řešení API můžete získat bezplatnou zkušební verzi a poté si produkt v případě potřeby zakoupit.

XPS Co je formát XPS

Formát XPS je podobný formátu PDF. Oba jsou formáty jazyka popisu stránky (PDL). EPS je založen na HTML a ne na jazyku PostScript. Soubor .eps je schopen obsahovat označení struktury dokumentu spolu s informací o tom, jak by dokument vypadal. Jsou zde také přidány pokyny, jak dokument vytisknout a vykreslit. Charakteristickým rysem formátu je, že opravuje popis dokumentu, což znamená, že bude vypadat stejně bez ohledu na to, kdo a z jakého operačního systému jej otevře.

PDF Co je formát PDF

Portable Document Format nebo jak jej mnozí z nás ví PDF je multiplatformní otevřený formát a jeden z nejznámějších na světě. Jakmile byl tento formát jazyka popisu stránky (PDL) vyvinut společností Adobe, je nyní podporován téměř každým prostředím nebo operačním systémem a lze jej číst téměř na každém zařízení.