Převod PS, EPS a XPS

Řešení API pro převodníky PS, EPS a XPS pro .NET.

 

Kdykoli je potřeba programově převést soubory PostScript PS a Encapsulated PostScript EPS, stejně jako dokumenty XPS, .NET API to dokáže hladce a převede více souborů. Pro PS a EPS API podporuje PostScriptové operátory úrovní 1-3 a většinu komentářů hlaviček EPS, stejně jako transformuje PostScriptové dokumenty s maximální shodou s výjimkou několika případů písem a API se zabývá písmy jako Time New Roman.

Navíc pro transformaci souborů XPS může API přidávat nebo odebírat stránky, zabývá se prvky plátna, cestami a glyfy, vytváří tvary vektorové grafiky, textové řetězce, převádí obrysové položky XPS a další.

Řešení API pro .NET zde umožňuje převádět soubory takových formátů PDL, jako jsou PS, EPS a XPS, programově, ale může být užitečné vidět a vyzkoušet multiplatformní vývoj na těchto nativních rozhraních API.

Převod PostScriptu do PDF přes C# .NET.

Chcete-li převést soubory PostScript PS a Encapsulated PostScript EPS do PDF pomocí rozhraní .NET API, musíte provést následující kroky:

 1. Načtěte soubor PS nebo EPS pomocí PsDocument Class .
 2. Nastavte ukládání PDF pomocí PdfSaveOptions Class .
 3. Pro výstupní soubor PDF použijte FileStream Class .
 4. PdfDevice Class inicializací pomocí výstupního objektu PDF filestream.
 5. Zavolejte PsDocument.Save pro převod PDF.
C# kód pro převod PS EPS do PDF
 

Převod PostScriptu na obrázky přes C# .NET.

Pro libovolnou aplikaci pro převod EPS/PS PostScript na obrázek funguje následující kód C# dobře, takže proveďte následující kroky:

 1. Načtěte dokument pomocí třídy PsDocument, která má jako parametr proud vstupního souboru.
 2. Vytvořte objekt ImageSaveOptions Class a inicializujte jej s požadovanými nastaveními.
 3. Uložte každou stránku vstupního souboru do obrázku PNG, JPG, TIFF, BMP atd.
C# kód pro převod PostScriptu na obrázkyFAQ

1. Mohu pomocí tohoto řešení API převést Postscript?

Aspose.Page má funkcionalitu, která vám umožňuje převádět soubory PS, XPS a EPS do jiných formátů online nebo programově. Pokud potřebujete transformovat své soubory okamžitě online, můžete použít aplikaci Page Description Language format files Converter pro více platforem.

2. Jaké jazyky popisu stránky převodník podporuje?

Tato funkce převodu podporuje soubory s příponami .ps, .eps a .xps. Tak slavné PDL jako PDF a SVG jsou v Aspose.products zastoupeny jako samostatná řešení

3. Je funkce zdarma?

Multiplatformní převodníky jsou zdarma, když pro řešení API můžete získat bezplatnou zkušební verzi a poté si produkt v případě potřeby zakoupit.

 

Převod XPS na obrázky JPG, PNG, BMP přes C# .NET.

.NET API také podporuje převod XPS na obrázky BMP, JPG, PNG, TIFF atd. a poskytuje třídu XpsDocument pro operace XPS. Chcete-li převést XPS na obrázek, proveďte následující kroky:

 1. Načtěte soubor XPS ze streamu.
 2. Inicializujte příslušné možnosti uložení obrázku, např. pro XPS to JPG je to JpegSaveOptions a pro XPS to PNG jeho PngSaveOptions . Zde je seznam všech XPS to Image možnosti uložení .
 3. Definujte relevantní nastavení, jako je SmoothingMode, Resolution a PageNumbers atd. pro vykreslování. Nakonec projděte oddíly dokumentů a uložte je do obrázků.
C# kód pro převod XPS na obrázek
 
  

Support and Learning Resources