XPS do PDF

Konwertuj XPS na PDF za pomocą rozwiązania API dla C++.

 

Konwerter Aspose.Page for XPS na PDF oferuje konwersję do obrazu PDF przy użyciu dowolnego języka obsługiwanego przez C++.

Widoczny tutaj interfejs API może służyć do tworzenia własnej aplikacji wieloplatformowej lub być zintegrowany z projektem C++.

Aby przekonwertować XPS na PDF:

 • Aspose.Page dla C++ API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++.

 • Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.Page.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Kroki, aby przekonwertować XPS na PDF za pomocą C++

Aspose.Page ułatwia programistom ładowanie i konwertowanie plików XPS do formatu PDF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj pliki za pomocą Aspose.Page dla C++.
 2. Wywołaj metodę Save().
 3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (PDF).
 4. Plik PDF zostanie zapisany pod określoną ścieżką, więc w kompatybilnym programie.

wymagania systemowe

Aspose.Page dla C++ obsługuje wszystkie główne platformy i systemy operacyjne. Upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne:

 • Pulpit Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), serwerowe systemy operacyjne (2003, 2008, 2012) itp.
 • Microsoft Visual C++ w wersji 2017 lub nowszej.

Konwersja XPS do PDF C++

  System::SharedPtr<System::Drawing::Imaging::ImageFormat> imageFormat = System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_PDF();

  System::SharedPtr<System::IO::FileStream> epsStream = System::MakeObject<System::IO::FileStream>(u"sourceFile.eps", System::IO::FileMode::Open, System::IO::FileAccess::Read);

  System::SharedPtr<XPSDocument> document = System::MakeObject<EpsDocument>(xpsStream);

  // If you want to convert Postscript file despite of minor errors set this flag
  bool suppressErrors = true;

  //Initialize options object with necessary parameters.
  System::SharedPtr<ImageSaveOptions> options = System::MakeObject<ImageSaveOptions>(suppressErrors);

  System::SharedPtr<Aspose::Page::XPS::Device::ImageDevice> device = System::MakeObject<Aspose::Page::XPS::Device::ImageDevice>();

	  auto __finally_guard_0 = ::System::MakeScopeGuard([&epsStream]()
	  {
		  psStream->Close();
	  });

	  try{
		  document->Save(device, options);
	  }catch (...){
		  throw;
	  }
  System::ArrayPtr<System::ArrayPtr<uint8_t>> imagesBytes = device->get_ImagesBytes();
  //loop through each imagesBytes and write via file stream

XPS na PDF Konwersję Aplikacji Internetowej

Konwertuj XPS na PDF już teraz, odwiedzając naszą witrynę Live Demos.

  Nie trzeba pobierać interfejsu Aspose API.
  Nie musisz pisać żadnego kodu.
  Po prostu prześlij swój plik XPS, zostanie on natychmiast przekonwertowany na PDF.
  Otrzymasz link do pobrania.FAQ

1. Czy mogę przekonwertować XPS na PDF?

Rozwiązanie Aspose.Page posiada funkcjonalność pozwalającą na konwersję plików XPS na inne formaty online lub programowo. Jeśli chcesz natychmiast przekształcić XPS w PDF online, możesz użyć XPS Converter aplikacji wieloplatformowej.

2. Czy mogę znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat konwersji XPS na PDF?

Przejdź do rozdziału Dokumentacja , aby znaleźć informacje, takie jak Podręcznik programisty, Informacje o wersji i wiele innych informacji o językach opisu strony. Odwiedź nasz projekt GitHub , aby zobaczyć przykłady kodu dotyczące korzystania z rozwiązania.

3. Czy funkcjonalność jest darmowa?

Konwertery międzyplatformowe są bezpłatne, podczas gdy w przypadku rozwiązania API możesz uzyskać bezpłatną wersję próbną, a następnie w razie potrzeby kupić produkt.

XPS Co to jest XPS Format pliku

Format XPS jest podobny do formatu PDF. Oba są formatami języka opisu strony (PDL). EPS jest oparty na HTML, a nie na języku PostScript. Plik .eps może zawierać znaczniki struktury dokumentu wraz z informacjami o tym, jak dokument będzie wyglądał. Dodano również instrukcje dotyczące drukowania i renderowania dokumentu. Cechą tego formatu jest to, że poprawia opis dokumentu, co oznacza, że ​​będzie on wyglądał tak samo bez względu na to, kto i z jakiego systemu operacyjnego go otworzy.

PDF Co to jest PDF Format pliku

Przenośny format dokumentów lub jak wielu z nas o tym wie, PDF jest wieloplatformowym otwartym formatem i jednym z najbardziej znanych na świecie. Kiedyś opracowany przez firmę Adobe, ten format języka opisu strony (PDL) jest teraz obsługiwany przez prawie każde środowisko lub system operacyjny i może być odczytywany przez prawie każde urządzenie.