Konwertuj PS, EPS i XPS

Rozwiązanie API konwertera PS, EPS i XPS dla platformy .NET.

 

Ilekroć zachodzi potrzeba programowej konwersji plików PostScript PS i Encapsulated PostScript EPS, a także dokumentów XPS, .NET API może to zrobić płynnie i konwertować wiele plików. W przypadku PS i EPS API obsługuje operatory PostScript poziomu 1-3 i większość komentarzy nagłówka EPS, a także przekształca dokumenty PostScript z maksymalną zgodnością z wyjątkiem kilku przypadków czcionek, a API obsługuje takie czcionki, jak Time New Roman.

Co więcej, w przypadku transformacji plików XPS, API może dodawać lub usuwać strony, radzić sobie z elementami kanwy, ścieżek i glifów, tworzyć kształty grafiki wektorowej, ciągi tekstowe, konwertować elementy konturu XPS i nie tylko.

Rozwiązanie API dla platformy .NET umożliwia programową konwersję plików w takich formatach PDL, jak PS, EPS i XPS, ale przydatne może być obejrzenie i wypróbowanie wieloplatformowych rozwiązań opracowanych na tych natywnych interfejsach API.

Konwersja PostScript do PDF za pośrednictwem C# .NET.

Aby przekonwertować pliki PostScript PS i Encapsulated PostScript EPS do formatu PDF za pośrednictwem interfejsu .NET API, należy wykonać następujące kroki:

 1. Załaduj plik PS lub EPS za pomocą PsDocument Class .
 2. Ustaw zapisywanie PDF za pomocą PdfSaveOptions Class .
 3. Użyj FileStream Class dla wyjściowego pliku PDF.
 4. PdfDevice Class przez inicjowanie za pomocą wyjściowego obiektu strumienia plików PDF.
 5. Zadzwoń do PsDocument.Save w celu konwersji PDF.
Kod C# do konwersji PS EPS na PDF
 

Konwersja PostScript do obrazów za pośrednictwem C# .NET.

W przypadku dowolnej aplikacji konwertującej pliki EPS/PS PostScript na obraz następujący kod C# działa dobrze, więc wykonaj następujące kroki:

 1. Załaduj dokument przy użyciu klasy PsDocument posiadającej strumień pliku wejściowego jako parametr.
 2. Utwórz obiekt ImageSaveOptions Class i zainicjuj go z wymaganymi ustawieniami.
 3. Zapisz każdą stronę pliku wejściowego w obrazie PNG, JPG, TIFF, BMP itp.
Kod C# do konwersji PostScript na obrazyFAQ

1. Czy mogę przekonwertować Postscript za pomocą tego rozwiązania API?

Aspose.Page ma funkcję, która pozwala konwertować pliki PS, XPS i EPS na inne formaty online lub programowo. Jeśli chcesz natychmiast przekształcić swoje pliki online, możesz skorzystać z aplikacji wieloplatformowej Konwerter plików w formacie języka opisu strony .

2. Jakie języki opisu strony są obsługiwane przez konwerter?

Ta funkcja konwersji obsługuje pliki z rozszerzeniami .ps, .eps i .xps. Tak znane pliki PDL jak PDF i SVG są reprezentowane jako osobne rozwiązania w Aspose.products

3. Czy funkcjonalność jest darmowa?

Konwertery międzyplatformowe są bezpłatne, podczas gdy w przypadku rozwiązania API możesz uzyskać bezpłatną wersję próbną, a następnie w razie potrzeby kupić produkt.

 

Konwertuj XPS na obrazy JPG, PNG, BMP za pomocą C# .NET.

Interfejs .NET API obsługuje również konwersję XPS do obrazów BMP, JPG, PNG, TIFF itp. oraz zapewnia klasę XpsDocument dla operacji XPS. Aby przekonwertować XPS na obraz, wykonaj następujące kroki:

 1. Załaduj plik XPS ze strumienia.
 2. Zainicjuj odpowiednie opcje zapisywania obrazu, np. dla XPS do JPG jest to JpegSaveOptions a dla XPS do PNG jego PngSaveOptions . Oto lista wszystkich XPS do obrazu opcje zapisywania .
 3. Zdefiniuj odpowiednie ustawienia, takie jak SmoothingMode, Resolution i PageNumbers itp. do renderowania. Na koniec przejdź przez partycje dokumentów, aby zapisać je w obrazach.
Kod C# dla konwersji XPS na obraz
 
  

Support and Learning Resources