EPS do PNG

Konwertuj EPS na PNG za pomocą rozwiązania API dla platformy .NET.

 

Konwerter Aspose.Page for EPS to PNG oferuje konwersję pliku Encapsulated PostScript (EPS) do obrazu PNG przy użyciu dowolnego języka obsługiwanego przez platformę .NET: C#, VB, J#.

Widoczny tutaj interfejs API może służyć do tworzenia własnej aplikacji wieloplatformowej lub integracji z projektem .NET.

Aby przekonwertować XPS na PNG, użyjemy:

 • Aspose.Page dla .NET API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#.

 • Otwórz Menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.Page i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Kroki, aby przekonwertować EPS na PNG za pomocą C#

Aspose.Page ułatwia programistom ładowanie i konwertowanie plików EPS na PNG w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik EPS do instancji PsDocument za pośrednictwem strumienia
 2. Twórz i ustawiaj instancje klas ImageSaveOptions i ImageDevice
 3. Wywołaj metodę PsDocument.Save z obiektami ImageSaveOptions i ImageDevice jako parametrami

wymagania systemowe

Aspose.Page dla platformy .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Tylko upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne:

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformą .NET Framework, aplikacjami Windows i ASP.NET.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Page dla biblioteki DLL platformy .NET, do której odwołuje się projekt.

Konwersja EPS do PNG C#

  // create a stream for input EPS file
  using (var psStream = new System.IO.FileStream("template.EPS", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
  {
    // create a stream for output PNG file
    using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.gif", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
    {
      // load the EPS file from stream
      var document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(psStream);
      // create an instance of ImageSaveOptions
      var options = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageSaveOptions();
      // create rendering device for PNG
      var device = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.PNG);
      // save EPS as PNG
      document.Save(device, options);
    }
  }

EPS na PNG Konwersję Aplikacji Internetowej

Konwertuj EPS na PNG już teraz, odwiedzając naszą witrynę Live Demos.

  Nie trzeba pobierać interfejsu Aspose API.
  Nie musisz pisać żadnego kodu.
  Po prostu prześlij swój plik EPS, zostanie on natychmiast przekonwertowany na PNG.
  Otrzymasz link do pobrania.FAQ

1. Czy mogę przekonwertować EPS na PNG?

Rozwiązanie Aspose.Page posiada funkcjonalność pozwalającą na konwersję plików EPS na inne formaty online lub programowo. Jeśli chcesz natychmiast przekształcić EPS w PNG online, możesz użyć EPS Converter aplikacji wieloplatformowej.

2. Czy mogę znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat konwersji EPS na PNG?

Przejdź do rozdziału Dokumentacja , aby znaleźć informacje, takie jak Podręcznik programisty, Informacje o wersji i wiele innych informacji o językach opisu strony. Odwiedź nasz projekt GitHub , aby zobaczyć przykłady kodu dotyczące korzystania z rozwiązania.

3. Czy funkcjonalność jest darmowa?

Konwertery międzyplatformowe są bezpłatne, podczas gdy w przypadku rozwiązania API możesz uzyskać bezpłatną wersję próbną, a następnie w razie potrzeby kupić produkt.

EPS Co to jest EPS Format pliku

EPS (ERSF) lub Encapsulated PostScript File Format to format, który w rzeczywistości jest programem PS opisującym wygląd pojedynczej strony. W rzeczywistości jest to ograniczony PS plus szczególne uwagi, które pomagają zawrzeć grafikę PostScript w innym dokumencie. EPS doskonale obsługuje grafikę wektorową lub kombinowaną grafikę wektorowo-rastrową. Osobliwością formatu jest to, że zaraz po zaimportowaniu do dokumentu nie można go już edytować. To jeden z powodów, dla których warto przekonwertować ten format na ten, z którym możesz pracować.

PNG Co to jest PNG Format pliku

Portable Network Graphics lub PNG to jeden z najpopularniejszych formatów graficznych. Zapewnia naprawdę dobrą kompresję przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. PNG jest również jednym z najlepszych formatów dla projektów internetowych, ponieważ pliki są lżejsze, a obrazy łatwe do skalowania. Jedną z wad formatu używanego w Internecie jest to, że nie można bezpośrednio dodawać słów kluczowych do obrazu.