PS do EPS

Konwertuj PS na EPS za pomocą rozwiązania API dla platformy .NET.

 

Konwerter Aspose.Page for PS na EPS umożliwia konwersję pliku Encapsulated PostScript (PS) do pliku EPS przy użyciu dowolnego języka obsługiwanego przez platformę .NET: C#, VB, J#.

Widoczny tutaj interfejs API może służyć do tworzenia własnej aplikacji wieloplatformowej lub integracji z projektem .NET.

Aby przekonwertować XPS na EPS, użyjemy:

 • Aspose.Page dla .NET API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#.

 • Otwórz Menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.Page i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Kroki, aby przekonwertować PS na EPS za pomocą C#

Aspose.Page ułatwia programistom ładowanie i konwertowanie plików PS na EPS w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PS do instancji PsDocument za pośrednictwem strumienia
 2. Twórz i ustawiaj instancje klas ImageSaveOptions i ImageDevice
 3. Wywołaj metodę PsDocument.Save z obiektami ImageSaveOptions i ImageDevice jako parametrami

wymagania systemowe

Aspose.Page dla platformy .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Tylko upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne:

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformą .NET Framework, aplikacjami Windows i ASP.NET.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Page dla biblioteki DLL platformy .NET, do której odwołuje się projekt.

Konwersja PS do EPS C#

  // create a stream for input PS file
  using (var psStream = new System.IO.FileStream("template.PS", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
  {
    // create a stream for output EPS file
    using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.gif", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
    {
      // load the PS file from stream
      var document = new Aspose.Page.PS.PsDocument(psStream);
      // create an instance of ImageSaveOptions
      var options = new Aspose.Page.PS.Device.ImageSaveOptions();
      // create rendering device for EPS
      var device = new Aspose.Page.PS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.EPS);
      // save PS as EPS
      document.Save(device, options);
    }
  }

PS na EPS Konwersję Aplikacji Internetowej

Konwertuj PS na EPS już teraz, odwiedzając naszą witrynę Live Demos.

  Nie trzeba pobierać interfejsu Aspose API.
  Nie musisz pisać żadnego kodu.
  Po prostu prześlij swój plik PS, zostanie on natychmiast przekonwertowany na EPS.
  Otrzymasz link do pobrania.FAQ

1. Czy mogę przekonwertować PS na EPS?

Rozwiązanie Aspose.Page posiada funkcjonalność pozwalającą na konwersję plików PS na inne formaty online lub programowo. Jeśli chcesz natychmiast przekształcić PS w EPS online, możesz użyć PS Converter aplikacji wieloplatformowej.

2. Czy mogę znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat konwersji PS na EPS?

Przejdź do rozdziału Dokumentacja , aby znaleźć informacje, takie jak Podręcznik programisty, Informacje o wersji i wiele innych informacji o językach opisu strony. Odwiedź nasz projekt GitHub , aby zobaczyć przykłady kodu dotyczące korzystania z rozwiązania.

3. Czy funkcjonalność jest darmowa?

Konwertery międzyplatformowe są bezpłatne, podczas gdy w przypadku rozwiązania API możesz uzyskać bezpłatną wersję próbną, a następnie w razie potrzeby kupić produkt.

PS Co to jest PS Format pliku

Format PS jest jednym z formatów języka opisu strony (PDL). Jest w stanie zawierać na stronie informacje zarówno graficzne, jak i tekstowe. Dlatego format był obsługiwany przez większość programów do edycji obrazu. Sam plik postscriptowy jest rodzajem instrukcji dla drukarek. Zawiera informacje o tym, co i jak drukować ze swojej strony.

EPS Co to jest EPS Format pliku

EPS (ERSF) lub Encapsulated PostScript File Format to format, który w rzeczywistości jest programem PS opisującym wygląd pojedynczej strony. W rzeczywistości jest to ograniczony PS plus szczególne uwagi, które pomagają zawrzeć grafikę PostScript w innym dokumencie. EPS doskonale obsługuje grafikę wektorową lub kombinowaną grafikę wektorowo-rastrową. Osobliwością formatu jest to, że zaraz po zaimportowaniu do dokumentu nie można go już edytować. To jeden z powodów, dla których warto przekonwertować ten format na ten, z którym możesz pracować.