PS na JPEG

Konwertuj PS na JPEG za pomocą rozwiązania API dla platformy .NET.

 

Konwerter Aspose.Page for PS na JPEG oferuje konwersję pliku Encapsulated PostScript (PS) do obrazu JPEG przy użyciu dowolnego języka obsługiwanego przez platformę .NET: C#, VB, J#.

Widoczny tutaj interfejs API może służyć do tworzenia własnej aplikacji wieloplatformowej lub integracji z projektem .NET.

Aby przekonwertować XPS na JPEG, użyjemy:

 • Aspose.Page dla .NET API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#.

 • Otwórz Menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.Page i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Kroki, aby przekonwertować PS na JPEG za pomocą C#

Aspose.Page ułatwia programistom ładowanie i konwertowanie plików PS na JPEG w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik PS do instancji PsDocument za pośrednictwem strumienia
 2. Twórz i ustawiaj instancje klas ImageSaveOptions i ImageDevice
 3. Wywołaj metodę PsDocument.Save z obiektami ImageSaveOptions i ImageDevice jako parametrami

wymagania systemowe

Aspose.Page dla platformy .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Tylko upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne:

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformą .NET Framework, aplikacjami Windows i ASP.NET.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Page dla biblioteki DLL platformy .NET, do której odwołuje się projekt.

Konwersja PS na JPEG C#

  // create a stream for input PS file
  using (var psStream = new System.IO.FileStream("template.PS", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
  {
    // create a stream for output JPEG file
    using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.gif", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
    {
      // load the PS file from stream
      var document = new Aspose.Page.PS.PsDocument(psStream);
      // create an instance of ImageSaveOptions
      var options = new Aspose.Page.PS.Device.ImageSaveOptions();
      // create rendering device for JPEG
      var device = new Aspose.Page.PS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.JPEG);
      // save PS as JPEG
      document.Save(device, options);
    }
  }

PS na JPEG Konwersję Aplikacji Internetowej

Konwertuj PS na JPEG już teraz, odwiedzając naszą witrynę Live Demos.

  Nie trzeba pobierać interfejsu Aspose API.
  Nie musisz pisać żadnego kodu.
  Po prostu prześlij swój plik PS, zostanie on natychmiast przekonwertowany na JPEG.
  Otrzymasz link do pobrania.FAQ

1. Czy mogę przekonwertować PS na JPEG?

Rozwiązanie Aspose.Page posiada funkcjonalność pozwalającą na konwersję plików PS na inne formaty online lub programowo. Jeśli chcesz natychmiast przekształcić PS w JPEG online, możesz użyć PS Converter aplikacji wieloplatformowej.

2. Czy mogę znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat konwersji PS na JPEG?

Przejdź do rozdziału Dokumentacja , aby znaleźć informacje, takie jak Podręcznik programisty, Informacje o wersji i wiele innych informacji o językach opisu strony. Odwiedź nasz projekt GitHub , aby zobaczyć przykłady kodu dotyczące korzystania z rozwiązania.

3. Czy funkcjonalność jest darmowa?

Konwertery międzyplatformowe są bezpłatne, podczas gdy w przypadku rozwiązania API możesz uzyskać bezpłatną wersję próbną, a następnie w razie potrzeby kupić produkt.

PS Co to jest PS Format pliku

Format PS jest jednym z formatów języka opisu strony (PDL). Jest w stanie zawierać na stronie informacje zarówno graficzne, jak i tekstowe. Dlatego format był obsługiwany przez większość programów do edycji obrazu. Sam plik postscriptowy jest rodzajem instrukcji dla drukarek. Zawiera informacje o tym, co i jak drukować ze swojej strony.

JPEG Co to jest JPEG Format pliku

Format JPEG (Joint Photographic Experts Group) jest najpopularniejszym i obsługiwanym formatem obrazu. Jest używany jako domyślny format przez wiele urządzeń i systemów, ponieważ JPG traci swoją jakość po skompresowaniu. Do obrazu JPEG można dodać słowa kluczowe. Podczas ładowania takich zdjęć będą one indeksowane według tych słów kluczowych i zgodnie z nimi wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Z tego powodu format JPEG jest dobrze rozpowszechniony na platformach e-commerce w wykazach.