Sidbeskrivning Språk beskriver utseendet på en sida på en högre nivå än en array av pixlar. PDL fungerar som en bindande länk mellan datorapplikationer, såsom grafikverktyg, textredigerare, etc, och utdataenheter: publicering (utskrift) system och bildskärmar. De flesta utskriftssystem behandlar utskrivna sidor som en rektangel med m pixlar i bredd och n pixlar i höjd. Naturligtvis är det inte bekvämt att lagra så stora filer i minnet, redigera dem och överföra dem över det distribuerade nätverket. Denna lösning stöder PS, EPS och XPS Page Description Languages.

Aspose.Page för C++ är ett tillförlitligt bibliotek för XPS-, PS- och EPS-filrendering och -manipulation. Det gör det möjligt att skapa, modifiera och konvertera befintliga såväl som nya XPS-filer utan att behöva någon annan programvara. API tillåter operationer som manipulering av dokumentsidor och element som dukar, banor och glyfer, skapa och manipulera vektorgrafikformer och specificera färger i olika färgrymder. Dessutom kan utvecklare konvertera PS- och EPS-dokument till PDF såväl som i olika rasterbildsformat.

Läs mer om PS, EPS och XPS API-funktioner:

Infoga sidor i XPS-filer

Aspose.Page för C++ stöder laddning av XPS-filer för manipulering och vi kan enkelt lägga till nya sidor i den filen. C++-utvecklare kan använda biblioteket för att automatisera scenarier som kan hjälpa dem på vägen.

Lägg till dokumentsidor till en XPS-fil - C++

  //Create an XPS document
  auto xpsDocs = MakeObject<XpsDocument>();

  //Add a glyph to the document
  auto glyphs = xpsDocs->AddGlyphs(u"Arial", 12, FontStyle::Regular, 300f, 450f, u"Hello World!");
  glyphs->set_Fill(xpsDocs->CreateSolidColorBrush(Color::get_Black));

  //Save the result
  xpsDocs->Save(dir + u"output.xps");

Biblioteket erbjuder konvertering av XPS-, PS- och EPS-dokument till PDF- och rasterbildsformat inklusive BMP, JPEG, PNG och TIFF. Utvecklaren kan ange kvalitetsnivå, upplösning och sidnummer samtidigt som dokument sparas i bilder.
Lösningen erbjuder också olika konverteringar som:

  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.Page erbjuder individuella API:er för populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: