PS till BMP

Konvertera PS till BMP via API-lösning för C++.

 

Aspose.Page för PS till BMP-omvandlare erbjuder konvertering av PostScript (PS)-fil till BMP-bild med användning av alla språk som stöds av C++.

API:et du ser här kan användas för att skapa din egen plattformsoberoende applikation eller integreras i ditt C++-projekt.

För att konvertera XPS till BMP:

 • Aspose.Page för C++ API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd API för dokumentmanipulering och konvertering för C++-plattform.

 • Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, öppna bara NuGet-pakethanteraren och sök efter Aspose.Page.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Steg för att konvertera PS till BMP med C++

Aspose.Page gör det enkelt för utvecklarna att ladda och konvertera PS-filer till BMP på bara några rader kod.

 1. Ladda PS-fil med Aspose.Page för C++.
 2. Anropa metoden Save().
 3. Skicka utdatafilens sökväg med (BMP) filtillägg.
 4. BMP-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen så att den i ett kompatibelt program.

Systemkrav

Aspose.Page för C++ stöder alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar:

 • Microsoft Windows-skrivbord (XP, Vista, 7, 8, 10), serveroperativsystem (2003, 2008, 2012) etc.
 • Microsoft Visual C++ version 2017 eller senare.

PS till BMP C++ konvertering

  System::SharedPtr<System::Drawing::Imaging::ImageFormat> imageFormat = System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_BMP();

  System::SharedPtr<System::IO::FileStream> epsStream = System::MakeObject<System::IO::FileStream>(u"sourceFile.eps", System::IO::FileMode::Open, System::IO::FileAccess::Read);

  System::SharedPtr<PSDocument> document = System::MakeObject<EpsDocument>(psStream);

  // If you want to convert Postscript file despite of minor errors set this flag
  bool suppressErrors = true;

  //Initialize options object with necessary parameters.
  System::SharedPtr<ImageSaveOptions> options = System::MakeObject<ImageSaveOptions>(suppressErrors);

  System::SharedPtr<Aspose::Page::PS::Device::ImageDevice> device = System::MakeObject<Aspose::Page::PS::Device::ImageDevice>();

	  auto __finally_guard_0 = ::System::MakeScopeGuard([&epsStream]()
	  {
		  psStream->Close();
	  });

	  try{
		  document->Save(device, options);
	  }catch (...){
		  throw;
	  }
  System::ArrayPtr<System::ArrayPtr<uint8_t>> imagesBytes = device->get_ImagesBytes();
  //loop through each imagesBytes and write via file stream

PS till BMP Webbapplikation för konvertering

Konvertera PS till BMP just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats.

  Du behöver inte ladda ner Aspose API.
  Du behöver inte skriva någon kod.
  Ladda bara upp filen PS, den konverteras omedelbart till BMP.
  Du kommer att få nedladdningslänken.FAQ

1. Kan jag konvertera PS till BMP?

Aspose.Page-lösningen har funktionalitet som låter dig konvertera PS-filer till andra format online eller programmatiskt. Om du behöver omvandla PS till BMP direkt online kanske du vill använda PS Converter applikation för flera plattformar.

2. Kan jag hitta mer detaljerad information om hur man konverterar PS till BMP?

Gå till kapitlet Dokumentation för att hitta information som Developer Guide, Release Notes och mycket mer om Page Description Languages. Besök vårt GitHub -projekt för att se kodexemplen för att använda lösningen.

3. Är funktionen gratis?

plattformskonverterare är gratis, när du för API-lösningen kan få en gratis provperiod och sedan köpa produkten om det behövs.

PS Vad är PS filformatet

PS-format är ett av PDL-formaten (page description language). Den kan innehålla grafisk såväl som textinformation på sidan. Det är därför formatet stöddes av de flesta program för bildredigering. Postscript-filen i sig är en slags instruktion för skrivare. Den innehåller information om vad och hur man skriver ut från sin sida.

BMP Vad är BMP filformatet

Bitmap Image File eller BMP är ett rastersparande bildformat. Den används för att spara digitala bitmappsbilder och kan lagra 2D-grafik i färg eller monokrom i den höga kvaliteten som TIFF-formatet gör. Den kan också innehålla bildinformation som datakomprimering, färgprofiler, alfakanaler, etc. BMP-bilder är oberoende av grafikadaptern så att filerna kan öppnas på flera plattformar som Microsoft Windows och Mac.