PS till EPS

Konvertera PS till EPS via API-lösning för C++.

 

Aspose.Page för PS till EPS omvandlare erbjuder konvertering av PostScript (PS)-fil till EPS-bild med användning av alla språk som stöds av C++.

API:et du ser här kan användas för att skapa din egen plattformsoberoende applikation eller integreras i ditt C++-projekt.

För att konvertera XPS till EPS:

 • Aspose.Page för C++ API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd API för dokumentmanipulering och konvertering för C++-plattform.

 • Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, öppna bara NuGet-pakethanteraren och sök efter Aspose.Page.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Steg för att konvertera PS till EPS med C++

Aspose.Page gör det enkelt för utvecklarna att ladda och konvertera PS-filer till EPS på bara några rader kod.

 1. Ladda PS-fil med Aspose.Page för C++.
 2. Anropa metoden Save().
 3. Skicka utdatafilens sökväg med (EPS) filtillägg.
 4. EPS-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen så att den i ett kompatibelt program.

Systemkrav

Aspose.Page för C++ stöder alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar:

 • Microsoft Windows-skrivbord (XP, Vista, 7, 8, 10), serveroperativsystem (2003, 2008, 2012) etc.
 • Microsoft Visual C++ version 2017 eller senare.

PS till EPS C++ konvertering

  System::SharedPtr<System::Drawing::Imaging::ImageFormat> imageFormat = System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_EPS();

  System::SharedPtr<System::IO::FileStream> epsStream = System::MakeObject<System::IO::FileStream>(u"sourceFile.eps", System::IO::FileMode::Open, System::IO::FileAccess::Read);

  System::SharedPtr<PSDocument> document = System::MakeObject<EpsDocument>(psStream);

  // If you want to convert Postscript file despite of minor errors set this flag
  bool suppressErrors = true;

  //Initialize options object with necessary parameters.
  System::SharedPtr<ImageSaveOptions> options = System::MakeObject<ImageSaveOptions>(suppressErrors);

  System::SharedPtr<Aspose::Page::PS::Device::ImageDevice> device = System::MakeObject<Aspose::Page::PS::Device::ImageDevice>();

	  auto __finally_guard_0 = ::System::MakeScopeGuard([&epsStream]()
	  {
		  psStream->Close();
	  });

	  try{
		  document->Save(device, options);
	  }catch (...){
		  throw;
	  }
  System::ArrayPtr<System::ArrayPtr<uint8_t>> imagesBytes = device->get_ImagesBytes();
  //loop through each imagesBytes and write via file stream

PS till EPS Webbapplikation för konvertering

Konvertera PS till EPS just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats.

  Du behöver inte ladda ner Aspose API.
  Du behöver inte skriva någon kod.
  Ladda bara upp filen PS, den konverteras omedelbart till EPS.
  Du kommer att få nedladdningslänken.FAQ

1. Kan jag konvertera PS till EPS?

Aspose.Page-lösningen har funktionalitet som låter dig konvertera PS-filer till andra format online eller programmatiskt. Om du behöver omvandla PS till EPS direkt online kanske du vill använda PS Converter applikation för flera plattformar.

2. Kan jag hitta mer detaljerad information om hur man konverterar PS till EPS?

Gå till kapitlet Dokumentation för att hitta information som Developer Guide, Release Notes och mycket mer om Page Description Languages. Besök vårt GitHub -projekt för att se kodexemplen för att använda lösningen.

3. Är funktionen gratis?

plattformskonverterare är gratis, när du för API-lösningen kan få en gratis provperiod och sedan köpa produkten om det behövs.

PS Vad är PS filformatet

PS-format är ett av PDL-formaten (page description language). Den kan innehålla grafisk såväl som textinformation på sidan. Det är därför formatet stöddes av de flesta program för bildredigering. Postscript-filen i sig är en slags instruktion för skrivare. Den innehåller information om vad och hur man skriver ut från sin sida.

EPS Vad är EPS filformatet

EPS (ERSF) eller Encapsulated PostScript File Format är formatet som faktiskt är ett PS-program som beskriver hur en enskild sida skulle se ut. Det är faktiskt begränsad PS plus särskilda anteckningar som hjälper till att kapsla in PostScript-grafik till ett annat dokument. EPS stöder perfekt vektorgrafik eller kombinerad vektor-rastergrafik. Det speciella med formatet är att så fort det har importerats till ett dokument kan det inte längre redigeras. Det är en av anledningarna till att konvertera detta format till det du kan arbeta med.