XPS till PDF

Konvertera XPS till PDF via API-lösning för C++.

 

Aspose.Page för XPS till PDF-omvandlare erbjuder konvertering till PDF-bild med användning av alla språk som stöds av C++.

API:et du ser här kan användas för att skapa din egen plattformsoberoende applikation eller integreras i ditt C++-projekt.

För att konvertera XPS till PDF:

 • Aspose.Page för C++ API som är en funktionsrik, kraftfull och lättanvänd API för dokumentmanipulering och konvertering för C++-plattform.

 • Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, öppna bara NuGet-pakethanteraren och sök efter Aspose.Page.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Steg för att konvertera XPS till PDF med C++

Aspose.Page gör det enkelt för utvecklarna att ladda och konvertera XPS-filer till PDF på bara några rader kod.

 1. Ladda filer med Aspose.Page för C++.
 2. Anropa metoden Save().
 3. Skicka utdatafilens sökväg med (PDF) filtillägg.
 4. PDF-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen så att den i ett kompatibelt program.

Systemkrav

Aspose.Page för C++ stöder alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar:

 • Microsoft Windows-skrivbord (XP, Vista, 7, 8, 10), serveroperativsystem (2003, 2008, 2012) etc.
 • Microsoft Visual C++ version 2017 eller senare.

XPS till PDF C++-konvertering

  System::SharedPtr<System::Drawing::Imaging::ImageFormat> imageFormat = System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_PDF();

  System::SharedPtr<System::IO::FileStream> epsStream = System::MakeObject<System::IO::FileStream>(u"sourceFile.eps", System::IO::FileMode::Open, System::IO::FileAccess::Read);

  System::SharedPtr<XPSDocument> document = System::MakeObject<EpsDocument>(xpsStream);

  // If you want to convert Postscript file despite of minor errors set this flag
  bool suppressErrors = true;

  //Initialize options object with necessary parameters.
  System::SharedPtr<ImageSaveOptions> options = System::MakeObject<ImageSaveOptions>(suppressErrors);

  System::SharedPtr<Aspose::Page::XPS::Device::ImageDevice> device = System::MakeObject<Aspose::Page::XPS::Device::ImageDevice>();

	  auto __finally_guard_0 = ::System::MakeScopeGuard([&epsStream]()
	  {
		  psStream->Close();
	  });

	  try{
		  document->Save(device, options);
	  }catch (...){
		  throw;
	  }
  System::ArrayPtr<System::ArrayPtr<uint8_t>> imagesBytes = device->get_ImagesBytes();
  //loop through each imagesBytes and write via file stream

XPS till PDF Webbapplikation för konvertering

Konvertera XPS till PDF just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats.

  Du behöver inte ladda ner Aspose API.
  Du behöver inte skriva någon kod.
  Ladda bara upp filen XPS, den konverteras omedelbart till PDF.
  Du kommer att få nedladdningslänken.FAQ

1. Kan jag konvertera XPS till PDF?

Aspose.Page-lösningen har funktionalitet som låter dig konvertera XPS-filer till andra format online eller programmatiskt. Om du behöver omvandla XPS till PDF direkt online kanske du vill använda XPS Converter applikation för flera plattformar.

2. Kan jag hitta mer detaljerad information om hur man konverterar XPS till PDF?

Gå till kapitlet Dokumentation för att hitta information som Developer Guide, Release Notes och mycket mer om Page Description Languages. Besök vårt GitHub -projekt för att se kodexemplen för att använda lösningen.

3. Är funktionen gratis?

plattformskonverterare är gratis, när du för API-lösningen kan få en gratis provperiod och sedan köpa produkten om det behövs.

XPS Vad är XPS filformatet

XPS-formatet liknar PDF-formatet. Båda är format för sidbeskrivningsspråk (PDL). EPS är baserat på HTML och inte på PostScript-språk. .eps-filen kan innehålla en markering av dokumentets struktur tillsammans med information om hur dokumentet skulle se ut. Det finns också tillagda instruktioner om hur du skriver ut och renderar dokumentet. Funktionen med formatet är att det fixar dokumentets beskrivning vilket innebär att det kommer att se likadant ut oavsett vem och från vilket operativsystem som öppnar det.

PDF Vad är PDF filformatet

Portable Document Format eller som många av oss vet det PDF är ett plattformsoberoende öppet format och ett av de mest kända i världen. En gång utvecklat av Adobe stöds detta PDL-format (Pad Description Language) nu av nästan alla miljöer eller operativsystem och kan läsas av nästan alla enheter.