Konvertera PS, EPS och XPS

PS, EPS och XPS omvandlar API-lösning för .NET.

 

Närhelst det finns behov av att konvertera PostScript PS och Encapsulated PostScript EPS-filer samt XPS-dokument programmässigt, kan .NET API göra det smidigt och konvertera flera filer. För PS och EPS stöder API nivåerna 1-3 PostScript-operatorer och de flesta av EPS-rubrikkommentarerna samt transformerar PostScript-dokument med maximal överensstämmelse med undantag för få typsnittsfall och API-avtal som typsnitt som Time New Roman.

Dessutom, för transformation av XPS-filer kan API lägga till eller ta bort sidor, hantera dukar, banor och glyferelement, skapa vektorgrafikformer, textsträngar, konvertera XPS-konturobjekt och mer.

API-lösningen för .NET här låter dig konvertera filer av sådana PDL-format som PS, EPS och XPS programmatiskt, men det kan vara användbart att se och prova plattformsoberoende utvecklade på dessa inbyggda API:er.

PostScript till PDF-konvertering via C# .NET.

För att konvertera PostScript PS och Encapsulated PostScript EPS-filer till PDF via .NET API måste du ta följande steg:

 1. Ladda PS- eller EPS-fil med PsDocument Class .
 2. Ställ in PDF-sparandet med PdfSaveOptions Class .
 3. Använd FileStream Class för utmatning av PDF-fil.
 4. PdfDevice Class genom att initiera med utdata-PDF-filströmsobjekt.
 5. Ring PsDocument.Save för PDF-konvertering.
C#-kod för PS EPS till PDF-konvertering
 

PostScript till bildkonvertering via C# .NET.

För alla EPS/PS PostScript till bildkonverteringsprogram fungerar följande C#-kod bra, så ta nästa steg:

 1. Ladda dokument med PsDocument-klassen med indatafilström som parameter.
 2. Skapa ImageSaveOptions Class objekt och initiera det med de nödvändiga inställningarna.
 3. Spara varje indatafilsida till en bild PNG, JPG, TIFF, BMP, etc.
C#-kod för konvertering av PostScript till bilderFAQ

1. Kan jag konvertera Postscript med denna API-lösning?

Aspose.Page har funktionalitet som låter dig konvertera PS-, XPS- och EPS-filer till andra format online eller programmatiskt. Om du behöver transformera dina filer direkt online kanske du vill använda Page Description Language format files Converter plattformsoberoende applikation.

2. Vilka sidbeskrivningsspråk stöds av omvandlaren?

Denna konverteringsfunktion stöder filer med tilläggen .ps, .eps och .xps. Sådana kända PDL:er som PDF och SVG är representerade som separata lösningar i Aspose.products

3. Är funktionen gratis?

plattformskonverterare är gratis, när du för API-lösningen kan få en gratis provperiod och sedan köpa produkten om det behövs.

 

Konvertera XPS till bilder JPG, PNG, BMP via C# .NET.

.NET API stöder även XPS-konvertering till bilder BMP, JPG, PNG, TIFF, etc., och tillhandahåller XpsDocument Class för XPS-operationer. För att konvertera XPS till Image, ta följande steg:

 1. Ladda XPS-fil från strömmen.
 2. Initiera de relevanta bildsparalternativen, t.ex. för XPS till JPG det är JpegSaveOptions och för XPS till PNG dess PngSaveOptions . Här är en lista över alla XPS till bild spara alternativ .
 3. Definiera relevanta inställningar som SmoothingMode, Resolution och Page Numbers etc. för rendering. Äntligen iterera genom dokumentpartitioner för att spara dem i bilder.
C#-kod för konvertering av XPS till bild
 
  

Support and Learning Resources