EPS till PNG

Konvertera EPS till PNG via API-lösning för .NET.

 

Aspose.Page för EPS till PNG-omvandlare erbjuder konvertering av Encapsulated PostScript (EPS)-fil till PNG-bild med användning av alla språk som stöds av .NET-plattformen: C#, VB, J#.

API:et du ser här kan användas för att skapa din egen plattformsoberoende applikation eller integreras i ditt .NET-projekt.

För att konvertera XPS till PNG använder vi:

 • Aspose.Page för .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen.

 • Öppna NuGet-pakethanteraren, sök efter Aspose.Page och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Steg för att konvertera EPS till PNG via C#

Aspose.Page gör det enkelt för utvecklarna att ladda och konvertera EPS-filer till PNG på bara några rader kod.

 1. Ladda EPS-fil i en instans av PsDocument via en stream
 2. Skapa och ställ in instanser av ImageSaveOptions- och ImageDevice-klasser
 3. Anropa metoden PsDocument.Save med objekt av ImageSaveOptions och ImageDevice som parametrar

Systemkrav

Aspose.Page för .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar:

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework Platform, Windows och ASP.NET Applications.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Page för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.

EPS till PNG C#-konvertering

  // create a stream for input EPS file
  using (var psStream = new System.IO.FileStream("template.EPS", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
  {
    // create a stream for output PNG file
    using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.gif", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
    {
      // load the EPS file from stream
      var document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(psStream);
      // create an instance of ImageSaveOptions
      var options = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageSaveOptions();
      // create rendering device for PNG
      var device = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.PNG);
      // save EPS as PNG
      document.Save(device, options);
    }
  }

EPS till PNG Webbapplikation för konvertering

Konvertera EPS till PNG just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats.

  Du behöver inte ladda ner Aspose API.
  Du behöver inte skriva någon kod.
  Ladda bara upp filen EPS, den konverteras omedelbart till PNG.
  Du kommer att få nedladdningslänken.FAQ

1. Kan jag konvertera EPS till PNG?

Aspose.Page-lösningen har funktionalitet som låter dig konvertera EPS-filer till andra format online eller programmatiskt. Om du behöver omvandla EPS till PNG direkt online kanske du vill använda EPS Converter applikation för flera plattformar.

2. Kan jag hitta mer detaljerad information om hur man konverterar EPS till PNG?

Gå till kapitlet Dokumentation för att hitta information som Developer Guide, Release Notes och mycket mer om Page Description Languages. Besök vårt GitHub -projekt för att se kodexemplen för att använda lösningen.

3. Är funktionen gratis?

plattformskonverterare är gratis, när du för API-lösningen kan få en gratis provperiod och sedan köpa produkten om det behövs.

EPS Vad är EPS filformatet

EPS (ERSF) eller Encapsulated PostScript File Format är formatet som faktiskt är ett PS-program som beskriver hur en enskild sida skulle se ut. Det är faktiskt begränsad PS plus särskilda anteckningar som hjälper till att kapsla in PostScript-grafik till ett annat dokument. EPS stöder perfekt vektorgrafik eller kombinerad vektor-rastergrafik. Det speciella med formatet är att så fort det har importerats till ett dokument kan det inte längre redigeras. Det är en av anledningarna till att konvertera detta format till det du kan arbeta med.

PNG Vad är PNG filformatet

Portable Network Graphics eller PNG är ett av de mest populära bildformaten. Det ger dig riktigt bra komprimering och bibehåller den höga kvalitetsnivån på bilden. PNG är också ett av de bästa formaten för webbprojekt, eftersom filerna är lättare och bilderna är lätta att skala. En nackdel med formatet när det används på webben är att det inte går att lägga till nyckelord till bilden direkt.