PS till BMP

Konvertera PS till BMP via API-lösning för .NET.

 

Aspose.Page för PS till BMP-omvandlare erbjuder konvertering av Encapsulated PostScript (PS)-fil till BMP-bild med användning av alla språk som stöds av .NET-plattformen: C#, VB, J#.

API:et du ser här kan användas för att skapa din egen plattformsoberoende applikation eller integreras i ditt .NET-projekt.

För att bearbeta konverteringen använder vi:

 • Aspose.Page för .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen.

 • Öppna NuGet-pakethanteraren, sök efter Aspose.Page och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Steg för att konvertera PS till BMP via C#

Aspose.Page gör det enkelt för utvecklarna att ladda och konvertera PS-filer till BMP på bara några rader kod.

 1. Ladda PS-fil i en instans av PsDocument via en stream
 2. Skapa och ställ in instanser av ImageSaveOptions- och ImageDevice-klasser
 3. Anropa metoden PsDocument.Save med objekt av ImageSaveOptions och ImageDevice som parametrar

Systemkrav

Aspose.Page för .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar:

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework Platform, Windows och ASP.NET Applications.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Page för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.

PS till BMP C#-konvertering

  // create a stream for input PS file
  using (var psStream = new System.IO.FileStream("template.PS", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
  {
    // create a stream for output BMP file
    using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.gif", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
    {
      // load the PS file from stream
      var document = new Aspose.Page.PS.PsDocument(psStream);
      // create an instance of ImageSaveOptions
      var options = new Aspose.Page.PS.Device.ImageSaveOptions();
      // create rendering device for BMP
      var device = new Aspose.Page.PS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.BMP);
      // save PS as BMP
      document.Save(device, options);
    }
  }

PS till BMP Webbapplikation för konvertering

Konvertera PS till BMP just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats.

  Du behöver inte ladda ner Aspose API.
  Du behöver inte skriva någon kod.
  Ladda bara upp filen PS, den konverteras omedelbart till BMP.
  Du kommer att få nedladdningslänken.FAQ

1. Kan jag konvertera PS till BMP?

Aspose.Page-lösningen har funktionalitet som låter dig konvertera PS-filer till andra format online eller programmatiskt. Om du behöver omvandla PS till BMP direkt online kanske du vill använda PS Converter applikation för flera plattformar.

2. Kan jag hitta mer detaljerad information om hur man konverterar PS till BMP?

Gå till kapitlet Dokumentation för att hitta information som Developer Guide, Release Notes och mycket mer om Page Description Languages. Besök vårt GitHub -projekt för att se kodexemplen för att använda lösningen.

3. Är funktionen gratis?

plattformskonverterare är gratis, när du för API-lösningen kan få en gratis provperiod och sedan köpa produkten om det behövs.

PS Vad är PS filformatet

PS-format är ett av PDL-formaten (page description language). Den kan innehålla grafisk såväl som textinformation på sidan. Det är därför formatet stöddes av de flesta program för bildredigering. Postscript-filen i sig är en slags instruktion för skrivare. Den innehåller information om vad och hur man skriver ut från sin sida.

BMP Vad är BMP filformatet

Bitmap Image File eller BMP är ett rastersparande bildformat. Den används för att spara digitala bitmappsbilder och kan lagra 2D-grafik i färg eller monokrom i den höga kvaliteten som TIFF-formatet gör. Den kan också innehålla bildinformation som datakomprimering, färgprofiler, alfakanaler, etc. BMP-bilder är oberoende av grafikadaptern så att filerna kan öppnas på flera plattformar som Microsoft Windows och Mac.