PS till EPS

Konvertera PS till EPS via API-lösning för .NET.

 

Aspose.Page för PS till EPS-omvandlare erbjuder konvertering av Encapsulated PostScript (PS)-fil till EPS-fil med användning av alla språk som stöds av .NET-plattformen: C#, VB, J#.

API:et du ser här kan användas för att skapa din egen plattformsoberoende applikation eller integreras i ditt .NET-projekt.

För att konvertera XPS till EPS använder vi:

 • Aspose.Page för .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen.

 • Öppna NuGet-pakethanteraren, sök efter Aspose.Page och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Steg för att konvertera PS till EPS via C#

Aspose.Page gör det enkelt för utvecklarna att ladda och konvertera PS-filer till EPS på bara några rader kod.

 1. Ladda PS-fil i en instans av PsDocument via en stream
 2. Skapa och ställ in instanser av ImageSaveOptions- och ImageDevice-klasser
 3. Anropa metoden PsDocument.Save med objekt av ImageSaveOptions och ImageDevice som parametrar

Systemkrav

Aspose.Page för .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar:

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework Platform, Windows och ASP.NET Applications.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Page för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.

PS till EPS C#-konvertering

  // create a stream for input PS file
  using (var psStream = new System.IO.FileStream("template.PS", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
  {
    // create a stream for output EPS file
    using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.gif", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
    {
      // load the PS file from stream
      var document = new Aspose.Page.PS.PsDocument(psStream);
      // create an instance of ImageSaveOptions
      var options = new Aspose.Page.PS.Device.ImageSaveOptions();
      // create rendering device for EPS
      var device = new Aspose.Page.PS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.EPS);
      // save PS as EPS
      document.Save(device, options);
    }
  }

PS till EPS Webbapplikation för konvertering

Konvertera PS till EPS just nu genom att besöka vår Live Demos-webbplats.

  Du behöver inte ladda ner Aspose API.
  Du behöver inte skriva någon kod.
  Ladda bara upp filen PS, den konverteras omedelbart till EPS.
  Du kommer att få nedladdningslänken.FAQ

1. Kan jag konvertera PS till EPS?

Aspose.Page-lösningen har funktionalitet som låter dig konvertera PS-filer till andra format online eller programmatiskt. Om du behöver omvandla PS till EPS direkt online kanske du vill använda PS Converter applikation för flera plattformar.

2. Kan jag hitta mer detaljerad information om hur man konverterar PS till EPS?

Gå till kapitlet Dokumentation för att hitta information som Developer Guide, Release Notes och mycket mer om Page Description Languages. Besök vårt GitHub -projekt för att se kodexemplen för att använda lösningen.

3. Är funktionen gratis?

plattformskonverterare är gratis, när du för API-lösningen kan få en gratis provperiod och sedan köpa produkten om det behövs.

PS Vad är PS filformatet

PS-format är ett av PDL-formaten (page description language). Den kan innehålla grafisk såväl som textinformation på sidan. Det är därför formatet stöddes av de flesta program för bildredigering. Postscript-filen i sig är en slags instruktion för skrivare. Den innehåller information om vad och hur man skriver ut från sin sida.

EPS Vad är EPS filformatet

EPS (ERSF) eller Encapsulated PostScript File Format är formatet som faktiskt är ett PS-program som beskriver hur en enskild sida skulle se ut. Det är faktiskt begränsad PS plus särskilda anteckningar som hjälper till att kapsla in PostScript-grafik till ett annat dokument. EPS stöder perfekt vektorgrafik eller kombinerad vektor-rastergrafik. Det speciella med formatet är att så fort det har importerats till ett dokument kan det inte längre redigeras. Det är en av anledningarna till att konvertera detta format till det du kan arbeta med.