Slå ihop XPS-dokument till XPS och PDF

.NET API-lösning för att kombinera flera XPS-filer

 

XPS kan innehålla flera dokument i en fil och XPS-dokument kan ha flera sidor inkluderade. Sammanslagningsfunktionalitet som erbjuds av Aspose.Page API-lösning är utvecklad så att du kan kombinera några filer till en. Som ett resultat får du en XPS- eller PDF-fil som innehåller innehållet i alla sammanslagna filer. Här hittar du kodexemplet om hur man sammanfogar XPS med C# .NET. För att se hur sådan funktionalitet kan implementeras i webblösningar eller för att slå samman filer online, prova XPS Merger .

För att slå samman XPS-filer behöver vi:

 • Aspose.Page för .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen.

 • Öppna NuGet-pakethanteraren och sök efter Aspose.Page och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Steg för att slå samman flera XPS-filer till en enda med C# .NET.

 1. Ställ in sökvägen till dokumentkatalogen.
 2. Initiera XPS-utgångsströmmen.
 3. Initiera XPS-filinmatningsströmmen.
 4. Ladda XPS-dokumentet från strömmen XpsDocument Class eller ladda det direkt från en fil. I det här fallet behöver du inte xpsStream.
 5. Skapa en uppsättning XPS-filer som kommer att slås samman med den första.
 6. Slå samman XPS-filer för att mata ut XPS-dokument.

C#-kod för att slå samman XPS till XPS

  using Aspose.Page.XPS;
  // The path to the documents directory.
  string dataDir = RunExamples.GetDataDir_WorkingWithDocumentMerging();
  // Initialize XPS output stream
  using (System.IO.Stream outStream = System.IO.File.Open(dataDir + "mergedXPSfiles.xps", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, System.IO.FileAccess.Write))
  // Initialize XPS input stream
  using (System.IO.Stream inStream = System.IO.File.Open(dataDir + "input.xps", System.IO.FileMode.Open))
  {
    // Load XPS document from the stream
    XpsDocument document = new XpsDocument(inStream, new XpsLoadOptions());
    // or load XPS document directly from file. No xpsStream is needed then.
    // XpsDocument document = new XpsDocument(inputFileName, new XpsLoadOptions());

    // Create an array of XPS files that will be merged with the first one
    string[] filesToMerge = new string[] { dataDir + "Demo.xps", dataDir + "sample.xps" };

    // Merge XPS files to output PDF document
    document.Merge(filesToMerge, outStream);
  }

Steg för att slå samman flera XPS till PDF med C# .NET.

 1. Ställ in sökvägen till dokumentkatalogen.
 2. Initiera PDF-utdataströmmen.
 3. Initiera XPS-filinmatningsströmmen.
 4. Ladda XPS-dokument från strömmen XpsDocument Class eller ladda det direkt från en fil. I det här fallet behöver du inte xpsStream.
 5. Initiera optionsobjektet med de nödvändiga parametrarna för utdatafilen med hjälp av klassen PdfSaveOptions .
 6. Använd klassen PdfDevice och skapa en renderingsenhet för PDF-format.
 7. Skapa en uppsättning XPS-filer som kommer att slås samman med den första.
 8. Slå samman XPS-filer för att mata ut XPS-dokument.

C# för att slå samman XPS till PDF

  // The path to the documents directory.
  string dataDir = RunExamples.GetDataDir_WorkingWithDocumentMerging();
  // Initialize the PDF output stream
  using (System.IO.Stream pdfStream = System.IO.File.Open(dataDir + "mergedXPSfiles.pdf", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, System.IO.FileAccess.Write))
  // Initialize the XPS input stream
  using (System.IO.Stream xpsStream = System.IO.File.Open(dataDir + "input.xps", System.IO.FileMode.Open))
  {
    // Load the XPS document form the stream
    XpsDocument document = new XpsDocument(xpsStream, new XpsLoadOptions());
    // or load it directly from a file. No xpsStream is needed then.
    // XpsDocument document = new XpsDocument(inputFileName, new XpsLoadOptions());

    // Initialize options object with the necessary parameters.
    Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfSaveOptions options = new Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfSaveOptions()
    {
      JpegQualityLevel = 100,
      ImageCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfImageCompression.Jpeg,
      TextCompression = Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfTextCompression.Flate
    };

    // Create a rendering device for the PDF format
    Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfDevice device = new Aspose.Page.XPS.Presentation.Pdf.PdfDevice(pdfStream);

    // Create an array of XPS files that will be merged with the first one
    string[] filesToMerge = new string[] { dataDir + "Demo.xps", dataDir + "sample.xps" };

    // Merge XPS files to the output PDF document
    document.Merge(filesToMerge, device, options);
  }FAQ

1. Hur slår man ihop XPS-filer?

Ställ in sökvägen till dokumentkatalogen och initiera utdata- och inmatningsströmmar. Ladda XPS-filer från en ström eller filer och slå samman dem. Om det är bättre att slå ihop XPS-filer online, använd vår kostnadsfria plattformsoberoende XPS Merger .

2. Vilka utdataformat stöds?

Vid det här laget låter Aspose.Page Solution dig slå ihop XPS-filer till en enda XPS-fil eller en PDF-fil.

3. Är funktionen gratis?

De plattformsoberoende sammanslagningarna är gratis, när du för API-lösningen kan få en gratis provperiod och sedan köpa produkten om det behövs.

XPS Vad är XPS filformatet

XPS-formatet liknar PDF-formatet. Båda är format för sidbeskrivningsspråk (PDL). EPS är baserat på HTML och inte på PostScript-språk. .eps-filen kan innehålla en markering av dokumentets struktur tillsammans med information om hur dokumentet skulle se ut. Det finns också tillagda instruktioner om hur du skriver ut och renderar dokumentet. Funktionen med formatet är att det fixar dokumentets beskrivning vilket innebär att det kommer att se likadant ut oavsett vem och från vilket operativsystem som öppnar det.