API mã cao Aspose.Page bao gồm

 
 
 
 
 
 
 
 

Câu hỏi thường gặp

1. Aspose.Page dùng để làm gì?

Aspose.Page là một API linh hoạt dành cho các nhà phát triển làm việc với các tài liệu XPS và PostScript, cung cấp các công cụ để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và hiển thị các định dạng này bằng API .NET, C++, Java và Python.

2. Aspose.Page hỗ trợ những định dạng nào?

Giải pháp API này hỗ trợ PS, EPS, XPS, OXPS dưới dạng đầu vào và PDF, định dạng hình ảnh và SVG dưới dạng định dạng đầu ra trong chức năng chuyển đổi.

3. Các tính năng chính của Aspose.Page là gì?

Aspose.Page cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ để làm việc với các khía cạnh khác nhau của thao tác và chuyển đổi tài liệu liên quan đến các định dạng XPS (Đặc tả giấy XML) và PostScript.

4. Tôi có thể xem ví dụ về triển khai API Aspose.Page ở đâu?

Cách dễ nhất để hình dung quá trình triển khai giải pháp là dùng thử ứng dụng đa nền tảng của chúng tôi, chúng bao gồm gần như toàn bộ chức năng của API.