Chuyển đổi PS, EPS và XPS

Khai phá toàn bộ tiềm năng của các ứng dụng C++ của bạn bằng giải pháp API linh hoạt của chúng tôi! Chuyển đổi liền mạch các tệp PS, EPS và XPS thành các tệp PDF chất lượng cao và hình ảnh tuyệt đẹp bằng giải pháp API linh hoạt của chúng tôi dành cho C++!

 

Khám phá toàn bộ tiềm năng của ứng dụng C++ của bạn với giải pháp API gốc linh hoạt của chúng tôi! Chuyển đổi các tệp PS, EPS và XPS thành các tệp PDF chất lượng cao và hình ảnh tuyệt đẹp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cho dù bạn đang cần chuyển đổi tài liệu chính xác hay nội dung trực quan hoàn hảo, API của chúng tôi sẽ đơn giản hóa quy trình, cung cấp cho bạn các công cụ để dễ dàng nâng cao dự án của bạn. Cải thiện việc quản lý tài liệu của bạn và thổi sức sống mới vào hình ảnh của bạn. Trải nghiệm sự kỳ diệu của PostScript (PS) và Encapsulated PostScript (EPS) cũng như chuyển đổi tài liệu XPS sang PDF và hình ảnh bằng API C++ của chúng tôi. Sẵn sàng để chuyển đổi tài liệu của bạn? Hãy thử dùng thử miễn phí hoặc mua ngay bây giờ và nâng cao nội dung của bạn ngay hôm nay!

Các lập trình viên có thể dễ dàng sử dụng nó để xử lý hàng loạt các tài liệu PostScript và XPS, thậm chí thao tác các phần tử canvas, đường dẫn và glyphs cũng như xử lý các hình dạng đồ họa vector và chuỗi văn bản.

Giải pháp API cho C++ ở đây cho phép bạn chuyển đổi các tệp có định dạng PDL như PS, EPS và XPS theo chương trình, nhưng bạn có thể thấy hữu ích khi xem và dùng thử đa nền tảng được phát triển trên các API gốc này. Dưới đây là một số kịch bản chuyển đổi như EPS sang Hình ảnh, EPS sang PDF, PostScript sang PDF, PostScript sang Hình ảnh, XPS sang Hình ảnh và XPS sang PDF.

Chuyển đổi EPS sang hình ảnh thông qua C++.

Thư viện C++ cho phép chuyển đổi các tệp PostScript (EPS) được đóng gói thành hình ảnh trên nền tảng Windows và Linux. Quá trình này là:

  1. Sử dụng FileStream để tạo luồng đầu vào cho tệp EPS cũng như để tạo đối tượng PsDocument Class có luồng đầu vào như một tham số. Đối với các cài đặt dành riêng cho Hình ảnh, hãy sử dụng ImageSaveOptions Class .
  2. Xác định loại và kích thước hình ảnh bằng ImageDevice .
  3. Lưu EPS dưới dạng hình ảnh với các tùy chọn lưu hình ảnh vào một mảng các mảng byte tạo cho mỗi mảng byte một luồng đầu ra tệp mới.
Mã C++ để chuyển đổi EPS sang hình ảnh
 

Chuyển đổi PostScript sang PDF qua Java.

Quá trình chuyển đổi PostScript sang PDF cũng giống như EPS thành Hình ảnh, ngoại trừ việc các nhà phát triển sẽ sử dụng PdfSaveOptions để xác định các cài đặt bổ sung như giá trị ExtraFontsFolder và SuppressError, v.v. Hơn nữa, sẽ sử dụng PdfDevice từ luồng đầu ra đã tạo.

Mã C++ cho Chuyển đổi PostScript sang PDF
 

Chuyển đổi XPS sang PDF qua C++.

API xử lý XPS của C++ giải quyết việc chuyển đổi XPS thành Hình ảnh bao gồm BMP, JPG, TIFF, PNG, v.v., cũng như chuyển đổi XPS sang PDF trên các hệ thống chạy Windows và Linux. Quá trình chuyển đổi XPS sang PDF là:

  1. Xác định luồng đầu ra cũng như xác định luồng đầu vào cho tài liệu XPS đầu vào.
  2. Chuyển nó dưới dạng tham số cho Đối tượng XpsDocument Class .
  3. Chỉ định các tùy chọn lưu cụ thể cho PDF như TextCompression, ImageCompression và JpegQualityLevel bằng PdfSaveOptions .
  4. Tạo một bản sao của PdfDevice từ luồng đầu ra đã tạo trước đó.
  5. Cuối cùng chuyển đổi tài liệu XPS thành PDF với các tùy chọn lưu PDF.
Mã C++ để chuyển đổi XPS sang PDFFAQ

1. Tôi có thể chuyển đổi Postscript bằng giải pháp API này không?

Aspose.Page có chức năng cho phép bạn chuyển đổi các tệp PS, XPS và EPS sang các định dạng khác trực tuyến hoặc theo chương trình. Nếu bạn cần chuyển đổi tệp của mình ngay lập tức trực tuyến, bạn có thể muốn sử dụng ứng dụng đa nền tảng Trình chuyển đổi tệp định dạng ngôn ngữ mô tả trang ứng dụng đa nền tảng.

2. Trình chuyển đổi hỗ trợ những ngôn ngữ mô tả trang nào?

Chức năng chuyển đổi này hỗ trợ các tệp có phần mở rộng .ps, .eps và .xps. Các PDL nổi tiếng như PDF và SVG được thể hiện dưới dạng các giải pháp riêng biệt trong Aspose.products

3. Chức năng này có miễn phí không?

Trình chuyển đổi đa nền tảng là miễn phí, khi sử dụng giải pháp API, bạn có thể nhận Bản dùng thử miễn phí và sau đó mua sản phẩm nếu cần.

 
  

Support and Learning Resources