PS sang BMP

Chuyển đổi PS sang BMP thông qua Giải pháp API cho C++.

 

Bộ chuyển đổi Aspose.Page cho PS sang BMP cung cấp chuyển đổi tệp PostScript (PS) sang hình ảnh BMP bằng cách sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào được C++ hỗ trợ.

API bạn thấy ở đây có thể được sử dụng để tạo ứng dụng đa nền tảng của riêng bạn hoặc được tích hợp vào dự án C++ của bạn.

Để chuyển đổi XPS sang BMP:

 • API Aspose.Page cho C++, là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C++.

 • Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp, chỉ cần mở trình quản lý gói NuGet và tìm kiếm Aspose.Page.Cpp và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Các bước chuyển đổi PS sang BMP bằng C++

Aspose.Page giúp các nhà phát triển dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp PS sang BMP chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp PS bằng Aspose.Page cho C++.
 2. Gọi phương thức Save ().
 3. Chuyển đường dẫn tệp đầu ra với phần mở rộng tệp (BMP).
 4. Tệp BMP sẽ được lưu theo đường dẫn được chỉ định để nó nằm trong chương trình tương thích.

yêu cầu hệ thống

Aspose.Page cho C++ hỗ trợ tất cả các nền tảng và Hệ điều hành chính. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau:

 • Máy tính để bàn Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), hệ điều hành máy chủ (2003, 2008, 2012), v.v.
 • Microsoft Visual C++ phiên bản 2017 trở lên.

Chuyển đổi PS sang BMP C++

  System::SharedPtr<System::Drawing::Imaging::ImageFormat> imageFormat = System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_BMP();

  System::SharedPtr<System::IO::FileStream> epsStream = System::MakeObject<System::IO::FileStream>(u"sourceFile.eps", System::IO::FileMode::Open, System::IO::FileAccess::Read);

  System::SharedPtr<PSDocument> document = System::MakeObject<EpsDocument>(psStream);

  // If you want to convert Postscript file despite of minor errors set this flag
  bool suppressErrors = true;

  //Initialize options object with necessary parameters.
  System::SharedPtr<ImageSaveOptions> options = System::MakeObject<ImageSaveOptions>(suppressErrors);

  System::SharedPtr<Aspose::Page::PS::Device::ImageDevice> device = System::MakeObject<Aspose::Page::PS::Device::ImageDevice>();

	  auto __finally_guard_0 = ::System::MakeScopeGuard([&epsStream]()
	  {
		  psStream->Close();
	  });

	  try{
		  document->Save(device, options);
	  }catch (...){
		  throw;
	  }
  System::ArrayPtr<System::ArrayPtr<uint8_t>> imagesBytes = device->get_ImagesBytes();
  //loop through each imagesBytes and write via file stream

Ứng dụng web chuyển đổi PS sang BMP

Chuyển đổi PS thành BMP ngay bây giờ bằng cách truy cập trang web Demos Trực tiếp của chúng tôi.

  Không cần tải xuống API Aspose.
  Không cần phải viết bất kỳ mã nào.
  Chỉ cần tải lên tệp PS của bạn, tệp sẽ được chuyển đổi ngay lập tức thành BMP.
  Bạn sẽ nhận được liên kết tải xuống.FAQ

1. Tôi có thể chuyển đổi PS thành BMP không?

Giải pháp Aspose.Page có chức năng cho phép bạn chuyển đổi tệp PS sang các định dạng khác trực tuyến hoặc theo chương trình. Nếu bạn cần chuyển đổi PS thành BMP trực tuyến ngay lập tức, bạn có thể muốn sử dụng PS Converter ứng dụng đa nền tảng.

2. Tôi có thể tìm thông tin chi tiết hơn về cách chuyển đổi PS thành BMP không?

Đi tới chương Tài liệu để tìm thông tin như Hướng dẫn dành cho nhà phát triển, Ghi chú phát hành và nhiều thông tin khác về Ngôn ngữ mô tả trang. Truy cập dự án GitHub của chúng tôi để xem các ví dụ mã để sử dụng giải pháp.

3. Chức năng này có miễn phí không?

Trình chuyển đổi đa nền tảng là miễn phí, khi sử dụng giải pháp API, bạn có thể nhận Bản dùng thử miễn phí và sau đó mua sản phẩm nếu cần.

PS Những gì là PS Tập Tin Định Dạng

Định dạng PS là một trong những định dạng ngôn ngữ mô tả trang (PDL). Nó có khả năng chứa thông tin đồ họa cũng như văn bản trên trang. Đó là lý do tại sao định dạng được hỗ trợ bởi hầu hết các chương trình để chỉnh sửa hình ảnh. Bản thân tệp tái bút là một loại hướng dẫn cho máy in. Nó chứa thông tin về cái gì và cách in từ trang của nó.

BMP Những gì là BMP Tập Tin Định Dạng

Bitmap Image File hoặc BMP là một định dạng hình ảnh tiết kiệm raster. Nó được sử dụng để lưu hình ảnh kỹ thuật số bitmap và có khả năng lưu trữ đồ họa 2d màu hoặc đơn sắc với chất lượng cao như định dạng TIFF. Nó cũng có thể chứa thông tin hình ảnh như nén dữ liệu, cấu hình màu, kênh alpha, v.v. Hình ảnh BMP độc lập với bộ điều hợp đồ họa để các tệp có thể được mở trên nhiều nền tảng như Microsoft Windows và Mac.