XPS sang PDF

Chuyển đổi XPS sang PDF thông qua Giải pháp API cho C++.

 

Công cụ chuyển đổi Aspose.Page for XPS sang PDF cung cấp khả năng chuyển đổi sang hình ảnh PDF với việc sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi C++.

API bạn thấy ở đây có thể được sử dụng để tạo ứng dụng đa nền tảng của riêng bạn hoặc được tích hợp vào dự án C++ của bạn.

Để chuyển đổi XPS sang PDF:

 • API Aspose.Page cho C++, là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C++.

 • Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp, chỉ cần mở trình quản lý gói NuGet và tìm kiếm Aspose.Page.Cpp và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Các bước chuyển đổi XPS sang PDF bằng C++

Aspose.Page giúp các nhà phát triển dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp XPS sang PDF chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp bằng Aspose.Page cho C++.
 2. Gọi phương thức Save ().
 3. Chuyển đường dẫn tệp đầu ra với phần mở rộng tệp (PDF).
 4. Tệp PDF sẽ được lưu theo đường dẫn được chỉ định để nó nằm trong chương trình tương thích.

yêu cầu hệ thống

Aspose.Page cho C++ hỗ trợ tất cả các nền tảng và Hệ điều hành chính. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau:

 • Máy tính để bàn Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), hệ điều hành máy chủ (2003, 2008, 2012), v.v.
 • Microsoft Visual C++ phiên bản 2017 trở lên.

Chuyển đổi XPS sang PDF C++

  System::SharedPtr<System::Drawing::Imaging::ImageFormat> imageFormat = System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_PDF();

  System::SharedPtr<System::IO::FileStream> epsStream = System::MakeObject<System::IO::FileStream>(u"sourceFile.eps", System::IO::FileMode::Open, System::IO::FileAccess::Read);

  System::SharedPtr<XPSDocument> document = System::MakeObject<EpsDocument>(xpsStream);

  // If you want to convert Postscript file despite of minor errors set this flag
  bool suppressErrors = true;

  //Initialize options object with necessary parameters.
  System::SharedPtr<ImageSaveOptions> options = System::MakeObject<ImageSaveOptions>(suppressErrors);

  System::SharedPtr<Aspose::Page::XPS::Device::ImageDevice> device = System::MakeObject<Aspose::Page::XPS::Device::ImageDevice>();

	  auto __finally_guard_0 = ::System::MakeScopeGuard([&epsStream]()
	  {
		  psStream->Close();
	  });

	  try{
		  document->Save(device, options);
	  }catch (...){
		  throw;
	  }
  System::ArrayPtr<System::ArrayPtr<uint8_t>> imagesBytes = device->get_ImagesBytes();
  //loop through each imagesBytes and write via file stream

Ứng dụng web chuyển đổi XPS sang PDF

Chuyển đổi XPS thành PDF ngay bây giờ bằng cách truy cập trang web Demos Trực tiếp của chúng tôi.

  Không cần tải xuống API Aspose.
  Không cần phải viết bất kỳ mã nào.
  Chỉ cần tải lên tệp XPS của bạn, tệp sẽ được chuyển đổi ngay lập tức thành PDF.
  Bạn sẽ nhận được liên kết tải xuống.FAQ

1. Tôi có thể chuyển đổi XPS thành PDF không?

Giải pháp Aspose.Page có chức năng cho phép bạn chuyển đổi tệp XPS sang các định dạng khác trực tuyến hoặc theo chương trình. Nếu bạn cần chuyển đổi XPS thành PDF trực tuyến ngay lập tức, bạn có thể muốn sử dụng XPS Converter ứng dụng đa nền tảng.

2. Tôi có thể tìm thông tin chi tiết hơn về cách chuyển đổi XPS thành PDF không?

Đi tới chương Tài liệu để tìm thông tin như Hướng dẫn dành cho nhà phát triển, Ghi chú phát hành và nhiều thông tin khác về Ngôn ngữ mô tả trang. Truy cập dự án GitHub của chúng tôi để xem các ví dụ mã để sử dụng giải pháp.

3. Chức năng này có miễn phí không?

Trình chuyển đổi đa nền tảng là miễn phí, khi sử dụng giải pháp API, bạn có thể nhận Bản dùng thử miễn phí và sau đó mua sản phẩm nếu cần.

XPS Những gì là XPS Tập Tin Định Dạng

Định dạng XPS tương tự như định dạng PDF. Cả hai đều là định dạng ngôn ngữ mô tả trang (PDL). EPS dựa trên HTML và không dựa trên ngôn ngữ PostScript. Tệp .eps có thể chứa phần đánh dấu cấu trúc của tài liệu cùng với thông tin về cách tài liệu sẽ trông như thế nào. Ngoài ra còn có các hướng dẫn bổ sung về cách in và kết xuất tài liệu. Đặc điểm của định dạng là nó sửa chữa mô tả của tài liệu, có nghĩa là nó sẽ trông giống nhau cho dù ai và từ hệ thống hoạt động nào mở nó ra.

PDF Những gì là PDF Tập Tin Định Dạng

Định dạng tài liệu di động hay nhiều người trong chúng ta đều biết PDF là định dạng mở đa nền tảng và là một trong những định dạng nổi tiếng nhất trên thế giới. Sau khi được Adobe phát triển, định dạng ngôn ngữ mô tả trang (PDL) này hiện được hỗ trợ bởi hầu hết mọi môi trường hoặc hệ điều hành và hầu hết mọi thiết bị đều có thể đọc được.