Aspose.Page  for Java

Các tệp XPS, PS và EPS Thao tác các API Java

Chuyển đổi tài liệu XPS, PS và EPS sang PDF và các hình ảnh khác nhau mà không cần phụ thuộc vào phần mềm.

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm Try Online
  
 

Mô tả trang Ngôn ngữ mô tả sự xuất hiện của một trang ở cấp độ cao hơn một mảng pixel. PDL đóng vai trò như một liên kết ràng buộc giữa các ứng dụng máy tính, chẳng hạn như công cụ đồ họa, trình soạn thảo văn bản, v.v. và các thiết bị đầu ra: hệ thống xuất bản (in) và màn hình. Hầu hết các hệ thống in ấn coi các trang in là một hình chữ nhật có chiều rộng là m pixel và chiều cao là n pixel. Tất nhiên, việc lưu trữ các tệp lớn như vậy trong bộ nhớ, chỉnh sửa và chuyển chúng qua mạng phân tán là không thuận tiện. Giải pháp này hỗ trợ PS, EPS và XPS PDLs.

Aspose.Page cho Java là một API phân tích và xử lý tài liệu XPS và PostScript. Các nhà phát triển có thể chuyển đổi các tệp PS, XPS và EPS sang các định dạng hình ảnh PDF và raster. API cũng cho phép người dùng tạo, phân tích cú pháp và lưu các tệp XPS cũng như thêm và xóa các trang trong tài liệu. Hơn nữa, các nhà phát triển có thể tạo các bức tranh, đường dẫn và các phần tử glyph cho tài liệu XPS và thực hiện các thao tác như thêm hoặc xóa các trang, tạo vectơ và chuỗi, sử dụng bút vẽ và thao tác với sự xuất hiện của các phần tử.

Các tính năng API của XPS và PostScript nâng cao

Ngôn ngữ PostScript cấp 1-3 được hỗ trợ

Lưu các tệp PS và EPS dưới dạng PDF hoặc hình ảnh raster

Tạo hoặc tải tệp XPS để chỉnh sửa

Chỉnh sửa, lưu và hiển thị các mục phác thảo XPS

Chuyển đổi tệp XPS sang hình ảnh hoặc PDF

Thêm hoặc xóa các trang trong tài liệu XPS hiện có

Chỉ định màu bằng cách sử dụng các không gian màu khác nhau

Xử lý nhiều tài liệu trong tệp XPS

Tạo đồ họa vector với sự trợ giúp của các nguyên thủy

Tạo hoặc phân tích cú pháp tài liệu XPS

API tạo tệp XPS ngay lập tức hoặc tải các tài liệu hiện có để phân tích cú pháp và thao tác. Nó có thể thực hiện các hoạt động khác nhau như thay đổi giao diện của đồ họa và chuỗi văn bản, chỉ định màu trong các không gian màu khác nhau, thao tác thông tin cấu hình thiết bị, ý định của người dùng và hơn thế nữa.

Các nhà phát triển Java có thể dễ dàng tích hợp tất cả các tính năng này chỉ với một vài dòng mã.

Tạo tệp XPS từ đầu - Java

Kết xuất các tệp PostScript sang Hình ảnh và PDF

Thư viện cung cấp các lớp chuyên biệt để chuyển đổi các tệp EPS và PS sang hình ảnh raster và PDF. Cấu hình của quá trình chuyển đổi dễ dàng kiểm soát chất lượng hình ảnh trong PDF cũng như các hình ảnh độc lập. Hơn nữa, các nhà phát triển có thể dễ dàng loại bỏ các lỗi nếu họ đang làm việc với các lô.

  
  

Aspose.Page cung cấp các API riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến như được liệt kê bên dưới: