PS sang BMP

Chuyển đổi PS sang BMP thông qua Giải pháp API cho Java.

 

Bộ chuyển đổi Aspose.Page cho PS sang BMP cung cấp chuyển đổi tệp PS sang hình ảnh BMP với việc sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào được Java hỗ trợ

API bạn thấy ở đây có thể được sử dụng để tạo ứng dụng đa nền tảng của riêng bạn hoặc được tích hợp vào dự án Java của bạn.

Để chuyển đổi XPS thành BMP, chúng tôi sẽ sử dụng:

 • Aspose.Page cho Java API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng Java. Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp từ Maven và cài đặt nó trong dự án dựa trên Maven của bạn bằng cách thêm các cấu hình sau vào pom.xml.

 • Mở trình quản lý gói NuGet, tìm kiếm Aspose.Page và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Repository


  <repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>

Dependency

  <dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-page</artifactId>
  <version>version of aspose-page API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
  </dependency>

Các bước chuyển đổi PS sang BMP qua Java

Aspose.Page giúp các nhà phát triển dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp PS sang BMP chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp PS trong một phiên bản của PsDocument qua một luồng
 2. Tạo và thiết lập các phiên bản của các lớp ImageSaveOptions và ImageDevice
 3. Gọi phương thức PsDocument.Save với các đối tượng của ImageSaveOptions và ImageDevice dưới dạng tham số

yêu cầu hệ thống

Aspose.Page cho Java được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành chính. Nhưng trước khi bắt đầu làm việc Chỉ cần đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau:

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với Môi trường thời gian chạy Java cho Ứng dụng JSP / JSF và Ứng dụng trên máy tính để bàn.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Tải phiên bản mới nhất của Aspose.PSD cho Java trực tiếp từ Maven.

Chuyển đổi PS sang BMP Java

  // initialize PostScript input stream
  FileInputStream psStream = new FileInputStream("input.ps");

  // load PS document
  PsDocument document = new PsDocument(psStream);

  //create an instance of BMPSaveOptions
  BMPSaveOptions options = new BMPSaveOptions();
  //create rendering device for PS format
  ImageDevice device = new ImageDevice();
  //save PS as BMP
  document.save(device, options);
  

Ứng dụng web chuyển đổi PS sang BMP

Chuyển đổi PS thành BMP ngay bây giờ bằng cách truy cập trang web Demos Trực tiếp của chúng tôi.

  Không cần tải xuống API Aspose.
  Không cần phải viết bất kỳ mã nào.
  Chỉ cần tải lên tệp PS của bạn, tệp sẽ được chuyển đổi ngay lập tức thành BMP.
  Bạn sẽ nhận được liên kết tải xuống.FAQ

1. Tôi có thể chuyển đổi PS thành BMP không?

Giải pháp Aspose.Page có chức năng cho phép bạn chuyển đổi tệp PS sang các định dạng khác trực tuyến hoặc theo chương trình. Nếu bạn cần chuyển đổi PS thành BMP trực tuyến ngay lập tức, bạn có thể muốn sử dụng PS Converter ứng dụng đa nền tảng.

2. Tôi có thể tìm thông tin chi tiết hơn về cách chuyển đổi PS thành BMP không?

Đi tới chương Tài liệu để tìm thông tin như Hướng dẫn dành cho nhà phát triển, Ghi chú phát hành và nhiều thông tin khác về Ngôn ngữ mô tả trang. Truy cập dự án GitHub của chúng tôi để xem các ví dụ mã để sử dụng giải pháp.

3. Chức năng này có miễn phí không?

Trình chuyển đổi đa nền tảng là miễn phí, khi sử dụng giải pháp API, bạn có thể nhận Bản dùng thử miễn phí và sau đó mua sản phẩm nếu cần.

PS Những gì là PS Tập Tin Định Dạng

Định dạng PS là một trong những định dạng ngôn ngữ mô tả trang (PDL). Nó có khả năng chứa thông tin đồ họa cũng như văn bản trên trang. Đó là lý do tại sao định dạng được hỗ trợ bởi hầu hết các chương trình để chỉnh sửa hình ảnh. Bản thân tệp tái bút là một loại hướng dẫn cho máy in. Nó chứa thông tin về cái gì và cách in từ trang của nó.

BMP Những gì là BMP Tập Tin Định Dạng

Bitmap Image File hoặc BMP là một định dạng hình ảnh tiết kiệm raster. Nó được sử dụng để lưu hình ảnh kỹ thuật số bitmap và có khả năng lưu trữ đồ họa 2d màu hoặc đơn sắc với chất lượng cao như định dạng TIFF. Nó cũng có thể chứa thông tin hình ảnh như nén dữ liệu, cấu hình màu, kênh alpha, v.v. Hình ảnh BMP độc lập với bộ điều hợp đồ họa để các tệp có thể được mở trên nhiều nền tảng như Microsoft Windows và Mac.