Mô tả trang Các ngôn ngữ mô tả giao diện của trang ở cấp độ cao hơn một mảng pixel. PDL phục vụ như một liên kết ràng buộc giữa các ứng dụng máy tính, chẳng hạn như công cụ đồ họa, trình soạn thảo văn bản, v.v. và các thiết bị đầu ra: hệ thống xuất bản (in ấn) và màn hình. Hầu hết các hệ thống in coi các trang in là một hình chữ nhật có chiều rộng là m pixel và chiều cao là n pixel. Tất nhiên, việc lưu trữ các tệp lớn như vậy trong bộ nhớ, chỉnh sửa và truyền chúng qua mạng phân tán là không thuận tiện. Giải pháp này hỗ trợ các PDL PS, EPS và XPS.

Aspose.Page cho .NET là một API đáng tin cậy và độc lập để chuyển đổi, tải và kết xuất các tệp XPS và Postscript. Nó cũng cho phép ký các tệp XPS mà không yêu cầu bất kỳ công cụ bổ sung nào. Ngoài ra còn có các thao tác như thao tác trên các trang và thành phần tài liệu, tạo đồ họa vector, nhóm các hình dạng và chỉ định màu trong các không gian màu khác nhau. Sử dụng giải pháp, các nhà phát triển có thể chuyển đổi các tệp PS, XPS và EPS thành tài liệu PDF và hình ảnh raster như BMP, EMF, JPEG, PNG, TIFF, v.v.

Các tính năng API PS, EPS và XPS nâng cao

Đọc hoặc tạo tệp XPS

Aspose.Page cho .NET không chỉ hỗ trợ tải các tệp XPS để thao tác mà còn cung cấp khả năng tạo các tệp XPS từ đầu. Các nhà phát triển .NET có thể sử dụng thư viện để tự động hóa các tình huống có thể giúp ích cho họ trong quá trình thực hiện.

Tạo trang tài liệu từ đầu - C#

  //Create an XPS document

  XpsDocument xDocs = new XpsDocument();

  //Add a glyph to the document

  var glyphs = xDocs.AddGlyphs("Arial", 12, FontStyle.Regular, 300f, 450f, "Hello World!");

  glyphs.Fill = xDocs.CreateSolidColorBrush(Color.Black);

  //Save the result

  xDocs.Save(dir + "output.xps");

Aspose.Page cho .NET cung cấp cơ chế dễ sử dụng để chuyển đổi tệp PS & EPS sang định dạng PDF & hình ảnh raster. Quá trình chuyển đổi có thể được cấu hình để kiểm soát chất lượng hình ảnh cũng như xử lý lỗi nếu các nhà phát triển đang làm việc với hàng loạt.
Giải pháp này cũng cung cấp các chuyển đổi khác nhau như:

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao bạn lại cần Aspose.Page cho .NET?

Aspose.Page for .NET trao quyền cho các nhà phát triển .NET tích hợp liền mạch chức năng thao tác các tệp PS, XPS, EPS và OXP vào ứng dụng của họ như tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi và hiển thị các định dạng này.

2. Những định dạng nào được Aspose.Page hỗ trợ cho .NET?

Giải pháp API này hỗ trợ PS, EPS, XPS, OXPS dưới dạng đầu vào và PDF, định dạng hình ảnh và SVG dưới dạng định dạng đầu ra trong chức năng chuyển đổi.

3. Tôi có thể tìm thấy các yêu cầu để bắt đầu làm việc với Aspose.Page cho .NET ở đâu?

Hãy truy cập Tài liệu để tìm hiểu các kiến ​​thức cơ bản như yêu cầu hệ thống, cài đặt, cấp phép và cách chạy ví dụ. Ở đó bạn cũng có thể tìm thấy Hướng dẫn dành cho nhà phát triển và cơ sở kiến ​​thức về các định dạng.

4. Tôi có thể nhận trợ giúp ở đâu nếu có bất kỳ vấn đề nào với API?

Hãy thử nhận câu trả lời tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí .

5. Tôi có thể tìm thấy các bản cập nhật mới nhất của Aspose.Page cho .NET ở đâu?

Hãy truy cập Ghi chú Relese để xem tiến trình, tất cả các bản cập nhật và các tính năng mới nhất được thêm vào.  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.Page cung cấp các API riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến như được liệt kê bên dưới: