EPS sang EMF

Chuyển đổi EPS sang EMF thông qua Giải pháp API cho .NET.

 

Bộ chuyển đổi Aspose.Page cho EPS sang EMF cung cấp chuyển đổi tệp PostScript được đóng gói (EPS) sang hình ảnh EMF với việc sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi nền tảng .NET: C#, VB, J #.

API bạn thấy ở đây có thể được sử dụng để tạo ứng dụng đa nền tảng của riêng bạn hoặc được tích hợp vào dự án .NET của bạn.

Để chuyển đổi XPS sang PNG, chúng tôi sẽ sử dụng:

 • Aspose.Page for .NET API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#.

 • Mở trình quản lý gói NuGet, tìm kiếm Aspose.Page và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Các bước chuyển đổi EPS sang EMF qua C#

Aspose.Page giúp các nhà phát triển dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp EPS sang EMF chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp EPS trong một phiên bản của PsDocument qua một luồng
 2. Tạo và thiết lập các phiên bản của các lớp ImageSaveOptions và ImageDevice
 3. Gọi phương thức PsDocument.Save với các đối tượng của ImageSaveOptions và ImageDevice dưới dạng tham số

yêu cầu hệ thống

Aspose.Page cho .NET được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành chính. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau:

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với Nền tảng .NET Framework, Ứng dụng Windows và ASP.NET.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Page cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.

Chuyển đổi EPS sang EMF C#

  // create a stream for input EPS file
  using (var psStream = new System.IO.FileStream("template.EPS", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
  {
    // create a stream for output EMF file
    using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.gif", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
    {
      // load the EPS file from stream
      var document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(psStream);
      // create an instance of ImageSaveOptions
      var options = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageSaveOptions();
      // create rendering device for EMF
      var device = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.EMF);
      // save EPS as EMF
      document.Save(device, options);
    }
  }

Ứng dụng web chuyển đổi EPS sang EMF

Chuyển đổi EPS thành EMF ngay bây giờ bằng cách truy cập trang web Demos Trực tiếp của chúng tôi.

  Không cần tải xuống API Aspose.
  Không cần phải viết bất kỳ mã nào.
  Chỉ cần tải lên tệp EPS của bạn, tệp sẽ được chuyển đổi ngay lập tức thành EMF.
  Bạn sẽ nhận được liên kết tải xuống.FAQ

1. Tôi có thể chuyển đổi EPS thành EMF không?

Giải pháp Aspose.Page có chức năng cho phép bạn chuyển đổi tệp EPS sang các định dạng khác trực tuyến hoặc theo chương trình. Nếu bạn cần chuyển đổi EPS thành EMF trực tuyến ngay lập tức, bạn có thể muốn sử dụng EPS Converter ứng dụng đa nền tảng.

2. Tôi có thể tìm thông tin chi tiết hơn về cách chuyển đổi EPS thành EMF không?

Đi tới chương Tài liệu để tìm thông tin như Hướng dẫn dành cho nhà phát triển, Ghi chú phát hành và nhiều thông tin khác về Ngôn ngữ mô tả trang. Truy cập dự án GitHub của chúng tôi để xem các ví dụ mã để sử dụng giải pháp.

3. Chức năng này có miễn phí không?

Trình chuyển đổi đa nền tảng là miễn phí, khi sử dụng giải pháp API, bạn có thể nhận Bản dùng thử miễn phí và sau đó mua sản phẩm nếu cần.

EPS Những gì là EPS Tập Tin Định Dạng

EPS (ERSF) hoặc Định dạng tệp PostScript được đóng gói là định dạng thực sự là một chương trình PS mô tả một trang duy nhất trông như thế nào. Nó thực sự là PS giới hạn cộng với các ghi chú cụ thể giúp đóng gói đồ họa PostScript vào một tài liệu khác. EPS hỗ trợ hoàn hảo đồ họa vector hoặc đồ họa vector-raster kết hợp. Đặc thù của định dạng là ngay sau khi nó được nhập vào một tài liệu, nó không thể được chỉnh sửa nữa. Đó là một trong những lý do để chuyển đổi định dạng này thành định dạng mà bạn có thể làm việc.

EMF Những gì là EMF Tập Tin Định Dạng

Định dạng metafile nâng cao hoặc EMF là một định dạng hình ảnh được tạo bởi MS cho Windows. Định dạng có khả năng lưu trữ hình ảnh đồ họa độc lập với thiết bị. Định dạng này tạo ra các bản ghi có độ dài thay đổi để khi thiết bị mở siêu tệp EMF bằng môi trường đồ họa của chính nó, tất cả các tỷ lệ và thuộc tính của hình ảnh vẫn được giữ nguyên cho dù bạn sử dụng nền tảng hoặc môi trường nào.