EPS sang PNG

Chuyển đổi EPS sang PNG thông qua Giải pháp API cho .NET.

 

Công cụ chuyển đổi Aspose.Page cho EPS sang PNG cung cấp chuyển đổi tệp PostScript được đóng gói (EPS) sang hình ảnh PNG với việc sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi nền tảng .NET: C#, VB, J #.

API bạn thấy ở đây có thể được sử dụng để tạo ứng dụng đa nền tảng của riêng bạn hoặc được tích hợp vào dự án .NET của bạn.

Để chuyển đổi XPS sang PNG, chúng tôi sẽ sử dụng:

 • Aspose.Page for .NET API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#.

 • Mở trình quản lý gói NuGet, tìm kiếm Aspose.Page và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Các bước chuyển đổi EPS sang PNG qua C#

Aspose.Page giúp các nhà phát triển dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp EPS sang PNG chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp EPS trong một phiên bản của PsDocument qua một luồng
 2. Tạo và thiết lập các phiên bản của các lớp ImageSaveOptions và ImageDevice
 3. Gọi phương thức PsDocument.Save với các đối tượng của ImageSaveOptions và ImageDevice dưới dạng tham số

yêu cầu hệ thống

Aspose.Page cho .NET được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành chính. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau:

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với Nền tảng .NET Framework, Ứng dụng Windows và ASP.NET.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Page cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.

Chuyển đổi EPS sang PNG C#

  // create a stream for input EPS file
  using (var psStream = new System.IO.FileStream("template.EPS", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
  {
    // create a stream for output PNG file
    using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.gif", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
    {
      // load the EPS file from stream
      var document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(psStream);
      // create an instance of ImageSaveOptions
      var options = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageSaveOptions();
      // create rendering device for PNG
      var device = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.PNG);
      // save EPS as PNG
      document.Save(device, options);
    }
  }

Ứng dụng web chuyển đổi EPS sang PNG

Chuyển đổi EPS thành PNG ngay bây giờ bằng cách truy cập trang web Demos Trực tiếp của chúng tôi.

  Không cần tải xuống API Aspose.
  Không cần phải viết bất kỳ mã nào.
  Chỉ cần tải lên tệp EPS của bạn, tệp sẽ được chuyển đổi ngay lập tức thành PNG.
  Bạn sẽ nhận được liên kết tải xuống.FAQ

1. Tôi có thể chuyển đổi EPS thành PNG không?

Giải pháp Aspose.Page có chức năng cho phép bạn chuyển đổi tệp EPS sang các định dạng khác trực tuyến hoặc theo chương trình. Nếu bạn cần chuyển đổi EPS thành PNG trực tuyến ngay lập tức, bạn có thể muốn sử dụng EPS Converter ứng dụng đa nền tảng.

2. Tôi có thể tìm thông tin chi tiết hơn về cách chuyển đổi EPS thành PNG không?

Đi tới chương Tài liệu để tìm thông tin như Hướng dẫn dành cho nhà phát triển, Ghi chú phát hành và nhiều thông tin khác về Ngôn ngữ mô tả trang. Truy cập dự án GitHub của chúng tôi để xem các ví dụ mã để sử dụng giải pháp.

3. Chức năng này có miễn phí không?

Trình chuyển đổi đa nền tảng là miễn phí, khi sử dụng giải pháp API, bạn có thể nhận Bản dùng thử miễn phí và sau đó mua sản phẩm nếu cần.

EPS Những gì là EPS Tập Tin Định Dạng

EPS (ERSF) hoặc Định dạng tệp PostScript được đóng gói là định dạng thực sự là một chương trình PS mô tả một trang duy nhất trông như thế nào. Nó thực sự là PS giới hạn cộng với các ghi chú cụ thể giúp đóng gói đồ họa PostScript vào một tài liệu khác. EPS hỗ trợ hoàn hảo đồ họa vector hoặc đồ họa vector-raster kết hợp. Đặc thù của định dạng là ngay sau khi nó được nhập vào một tài liệu, nó không thể được chỉnh sửa nữa. Đó là một trong những lý do để chuyển đổi định dạng này thành định dạng mà bạn có thể làm việc.

PNG Những gì là PNG Tập Tin Định Dạng

Đồ họa mạng di động hay PNG là một trong những định dạng hình ảnh phổ biến nhất. Nó cung cấp cho bạn khả năng nén thực sự tốt, duy trì mức chất lượng cao của hình ảnh. PNG cũng là một trong những định dạng tốt nhất cho các dự án web, vì các tệp nhẹ hơn và hình ảnh dễ mở rộng. Một nhược điểm của định dạng khi sử dụng trên web là không thể thêm từ khóa trực tiếp vào hình ảnh.