XPS sang BMP

Chuyển đổi XPS sang BMP thông qua Giải pháp API cho .NET.

 

Bộ chuyển đổi Aspose.Page for XPS sang BMP cung cấp chuyển đổi tệp PostScript được đóng gói (PS) sang hình ảnh BMP với việc sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào được nền tảng .NET hỗ trợ: C#, VB, J #.

API bạn thấy ở đây có thể được sử dụng để tạo ứng dụng đa nền tảng của riêng bạn hoặc được tích hợp vào dự án .NET của bạn.

Để xử lý chuyển đổi, chúng tôi sẽ sử dụng:

 • Aspose.Page for .NET API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#.

 • Mở trình quản lý gói NuGet, tìm kiếm Aspose.Page và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Package Manager Console Command


  PM> Install-Package Aspose.Page

Các bước chuyển đổi XPS sang BMP qua C#

Aspose.Page giúp các nhà phát triển dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp XPS sang BMP chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp XPS trong một phiên bản của PsDocument qua một luồng
 2. Tạo và thiết lập các phiên bản của các lớp ImageSaveOptions và ImageDevice
 3. Gọi phương thức PsDocument.Save với các đối tượng của ImageSaveOptions và ImageDevice dưới dạng tham số

yêu cầu hệ thống

Aspose.Page cho .NET được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành chính. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau:

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với Nền tảng .NET Framework, Ứng dụng Windows và ASP.NET.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Page cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.

Chuyển đổi XPS sang BMP C#

  // create a stream for input XPS file
  using (var psStream = new System.IO.FileStream("template.XPS", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
  {
    // create a stream for output BMP file
    using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.gif", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
    {
      // load the XPS file from stream
      var document = new Aspose.Page.XPS.PsDocument(psStream);
      // create an instance of ImageSaveOptions
      var options = new Aspose.Page.XPS.Device.ImageSaveOptions();
      // create rendering device for BMP
      var device = new Aspose.Page.XPS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.BMP);
      // save XPS as BMP
      document.Save(device, options);
    }
  }

Ứng dụng web chuyển đổi XPS sang BMP

Chuyển đổi XPS thành BMP ngay bây giờ bằng cách truy cập trang web Demos Trực tiếp của chúng tôi.

  Không cần tải xuống API Aspose.
  Không cần phải viết bất kỳ mã nào.
  Chỉ cần tải lên tệp XPS của bạn, tệp sẽ được chuyển đổi ngay lập tức thành BMP.
  Bạn sẽ nhận được liên kết tải xuống.FAQ

1. Tôi có thể chuyển đổi XPS thành BMP không?

Giải pháp Aspose.Page có chức năng cho phép bạn chuyển đổi tệp XPS sang các định dạng khác trực tuyến hoặc theo chương trình. Nếu bạn cần chuyển đổi XPS thành BMP trực tuyến ngay lập tức, bạn có thể muốn sử dụng XPS Converter ứng dụng đa nền tảng.

2. Tôi có thể tìm thông tin chi tiết hơn về cách chuyển đổi XPS thành BMP không?

Đi tới chương Tài liệu để tìm thông tin như Hướng dẫn dành cho nhà phát triển, Ghi chú phát hành và nhiều thông tin khác về Ngôn ngữ mô tả trang. Truy cập dự án GitHub của chúng tôi để xem các ví dụ mã để sử dụng giải pháp.

3. Chức năng này có miễn phí không?

Trình chuyển đổi đa nền tảng là miễn phí, khi sử dụng giải pháp API, bạn có thể nhận Bản dùng thử miễn phí và sau đó mua sản phẩm nếu cần.

XPS Những gì là XPS Tập Tin Định Dạng

Định dạng XPS tương tự như định dạng PDF. Cả hai đều là định dạng ngôn ngữ mô tả trang (PDL). EPS dựa trên HTML và không dựa trên ngôn ngữ PostScript. Tệp .eps có thể chứa phần đánh dấu cấu trúc của tài liệu cùng với thông tin về cách tài liệu sẽ trông như thế nào. Ngoài ra còn có các hướng dẫn bổ sung về cách in và kết xuất tài liệu. Đặc điểm của định dạng là nó sửa chữa mô tả của tài liệu, có nghĩa là nó sẽ trông giống nhau cho dù ai và từ hệ thống hoạt động nào mở nó ra.

BMP Những gì là BMP Tập Tin Định Dạng

Bitmap Image File hoặc BMP là một định dạng hình ảnh tiết kiệm raster. Nó được sử dụng để lưu hình ảnh kỹ thuật số bitmap và có khả năng lưu trữ đồ họa 2d màu hoặc đơn sắc với chất lượng cao như định dạng TIFF. Nó cũng có thể chứa thông tin hình ảnh như nén dữ liệu, cấu hình màu, kênh alpha, v.v. Hình ảnh BMP độc lập với bộ điều hợp đồ họa để các tệp có thể được mở trên nhiều nền tảng như Microsoft Windows và Mac.