Besplatna internetska aplikacija za pretvaranje PSD-a u JPG

Ako želite pretvoriti PSD u JPG onda PSD u JPEG Converter je najbolje rješenje. Jpg je format slike s kompresijom gubitaka, ali na fotografijama s prirodnim bojama fotografija gubitak dodatnih informacija o boji neće biti vidljiv. Dakle, pretvaranje PSD-a u JPEG ima svoj vrlo popularan slučaj. Imaju mogućnost za pohranu fotografija u izvornom stanju, ali u manje veličine disk disk je sanjarenje za mnoge tvrtke. Ali budite oprezni, izbjegavajte brze odluke za pretvaranje svih PSD datoteka u Jpeg, jer Jpeg ne podržava slojeve, maske, 16 i 32 bitne (i mnoge druge) načine boja. Ako izbrišete originalne PSD ili PSB datoteke nakon pretvaranja u JPEG izgubit ćete ih neopozivo. Dobro rješenje je pretvoriti PSD datoteku u Jpeg, a zatim spremiti PSD datoteke na neki izolirani uređaj i koristiti JPEG datoteke nakon pretvorbe iz psb kao kompaktni fotoalbum s lakoćom pristupa. Ako trebate samo otvorite PSD na mreži molimo Vas da koristite Online aplikacija PSD View

Drag and drop a file or select add Image

your image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for .NET

  using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load(sourceFileName))
  {
    image.Save(sourceFileName + ".jpg", new JpegOptions() { Quality = 75 });
  }

You can download Aspose.PSD for .NET from Nuget package manager

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for Java

  public static void saveJpgFormat(String sourceFileName) {
    try (PsdImage image = (PsdImage) Image.load(sourceFileName)) {
      image.save(sourceFileName + ".jpg", new JpegOptions() {{
        setQuality(75);
      }});
    }
  }

You can download Aspose.PSD for Java from Aspose Repository

This App is completely free, but it just a small piece of functionality that offers for you Aspose.PSD library. You can make your own app with any functionality of Aspose.PSD. If you can not find needed feature in Aspose.PSD, you can post on PSD Support Forum. The great support, different priceing plans, prioritized bug fixes and feature releasing for the Paid Support Customers.

List of Aspose.PSD versions for different configurations

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD for Java


Aspose.PSD for .NET has the version for the most popular .NET versions including: .NET Framework 2, 3.5, 4.0, 4.0CP, .netstandard 2, .NET 5, 6, 7. Version of .NET Library for .NET 7 is suitable for the mobile development
Aspose.PSD for Java made on the Java 1.6, so it can be used in the any popular Java configurations. It's suitable for Cross-platform developement
Official Aspose.PSD for .NET pageOfficial Aspose.PSD for Java page
Aspose.PSD for .NET Pricing plansAspose.PSD for Java Pricing plans

Please check the support forum. Where you can feel the real customer care

Glavni parametar za pretvorbu PSD-a u Jpeg je kvaliteta. Možete postaviti kvalitetu od 0 do 100 pomoću Aspose.PSD High-Code API. Kvaliteta pretvorbe 100 je maksimalna, u ovom slučaju pretvorena u Jpeg PSD datoteku imat će minimalnu količinu artefakata i gubitka kvalitete. 0 je minimalna kvaliteta JPG slike nakon pretvorbe. Pretvorena datoteka će biti malen, ali slika može biti strašna. Molimo odaberite ove opcije ako apsolutno znate za koje svrhe će se koristiti rezultat konverzije. Ako ne želite izgubiti kvalitetu slike i dodatne informacije, bolje je koristiti specijalizirane PSD kompresija