DOCX JPG PDF XML PSD
Aspose.PSD for Java
JPEG

Pretvori PSD u JPEG putem Java

Java Photoshop API za PSD pretvorbe u rasterske slike, uključujući JPEG

Kako pretvoriti PSD u JPEG koristeći Java

Kako bismo prikazali PSD u JPEG, koristit ćemo

Aspose.PSD za Java

API koji je značajka-bogata, moćan i jednostavan za korištenje pretvorbe API za Java platformu. Njegovu najnoviju verziju možete preuzeti izravno s

Repozitorij Aspose Maven

i instalirajte ga u svoj projekt temeljen na Mavenu dodavanjem sljedećih konfiguracija na pom.xml.

Repozitorij


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Ovisnost

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-psd</artifactId>
<version>version of aspose-psd API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Koraci za pretvaranje PSD-a u JPEG putem Jave

Aspose.PSD API olakšava programerima pretvoriti PSD datoteku u JPEG u samo nekoliko redaka koda.

 • Učitajte PSD datoteku
 • Stvorite instancu Klasa JPEGOptions .
 • Use Image.save(String, JpegOptions) method for conversion.

Zahtjevi sustava

Aspose.PSD za Java podržava na svim glavnim platformama i operativnim sustavima. Molimo provjerite imate li sljedeće preduvjete.

 • Microsoft Windows ili kompatibilan OS s Java Runtime Environment za JSP/JSF aplikacije i desktop aplikacije.
 • Nabavite najnoviju verziju Aspose.PSD za Java izravno iz Repozitorij Aspose Maven .
 

Pretvori PSD u JPEG - Java

 
 • PSD u JPEG pretvorbe uživo demo

  Pretvorite PSD u JPEG upravo sada posjetom našoj web stranici Live Demos. Demo uživo ima sljedeće prednosti

    Nema potrebe za preuzimanjem Aspose API-ja.
    Nema potrebe za pisanjem bilo kojeg koda.
    Samo prenesite PSD datoteku, ona će se odmah pretvoriti u JPEG.
    Dobit ćete vezu za preuzimanje.

  Java Photoshop datoteka manipulacije knjižnica

  Aspose.PSD je Photoshop format manipulacije API. One mogu generirati, mijenjati i pretvoriti Adobe Photoshop i Illustrator dokumente. Osim toga, krajnji korisnici mogu obavljati grafičke operacije, ažuriranje svojstva sloja, dodati vodeni žig ili donijeti jedan format u PNG, GIF, BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000, PSD, PSB itd Njegova samostalni API i ne zahtijeva Adobe Photoshop instalaciju.

  PSD What is PSD File Format?

  PSD, Photoshop Document, predstavlja izvorni format datoteke tvrtke Adobe Photoshop koji se koristi za grafičko dizajniranje i razvoj. PSD datoteke mogu uključivati slojeve slika, slojeve za podešavanje, maske slojeva, napomene, informacije o datotekama, ključne riječi i druge elemente specifične za Photoshop. Photoshop datoteke imaju zadano proširenje kao .PSD i ima maksimalnu visinu i širinu od 30.000 piksela, a ograničenje duljine od dva gigabajta.

  Read More

  JPEG What is JPEG File Format?

  JPEG je vrsta formata slike koja se sprema metodom kompresije s gubitkom. Izlazna slika, kao rezultat kompresije, predstavlja kompromis između veličine pohrane i kvalitete slike. Korisnici mogu prilagoditi razinu kompresije kako bi postigli željenu razinu kvalitete, a istovremeno smanjiti veličinu pohrane. Na kvalitetu slike zanemarivo utječe ako se na sliku primijeni kompresija 10:1. Što je veća vrijednost kompresije, to je veća degradacija kvalitete slike. JPEG format slikovne datoteke standardizirao je Joint Photographic Experts Group, a time i naziv JPEG. Format je bio izbor pohranjivanja i prijenosa fotografskih slika na webu. Gotovo svi operativni sustavi sada imaju gledatelje koji podržavaju vizualizaciju JPEG slika, koje se često pohranjuju i s JPG ekstenzijom. Čak i web preglednici podržavaju vizualizaciju JPEG slika.

  Read More

  Ostale podržane konverzije

  Također možete pretvoriti PSD u mnoge druge formate datoteka, uključujući nekoliko navedenih u nastavku.

  PSD U PSB (Adobe Photoshop datoteka)
  PSD NA TIFF (Označeni format slike)
  PSD U PNG (Prijenosna mrežna grafika)
  PSD U GIF (Format grafičke razmjene)
  PSD NA BMP (Bitmap slika)
  PSD U PDF (Prijenosni format dokumenta)