Služba PSD na Tiff Convert

Formát Tiff je ideálním řešením pro uložení fotografie v původní kvalitě s dalšími informacemi. Když zvolíte formát tiff pro převod z PSD, můžete uložit největší množství dat, která jsou uvedena v původním souboru PSD. Ale konverze PSD na tiff má své vlastní problémy. Tyto formáty jsou velmi odlišné a ne všechny převaděče mohou převést všechny infomation na Tiff bez ztrát. Formát PSD má také vlastní metadata, která nelze reprodukovat po převodu PSD na Tiff. Například PSD ukládá data textové vrstvy ve vektorovém formátu a také data inteligentních objektů. Neměli byste převést PSD na Tiff, pokud chcete později upravit soubor. Tiff soubor podporuje vrstvy, ale tiff je většinou rastrový formát namísto PSD, kde je uloženo velké množství vektorových dat. Ale pokud provedete konverzi fotografie Upraveno v PSD z Aspose Editor fotografií formát exportu tiff je perfektní. Pak můžete upravit obrázek tiff pomocí editorů specifických pro tiff

Drag and drop a file or select add Image

your image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for .NET

  using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load(sourceFileName))
  {
    image.Save(sourceFileName + ".tiff", new TiffOptions(FileFormats.Tiff.Enums.TiffExpectedFormat.TiffLzwCmyk));
  }

You can download Aspose.PSD for .NET from Nuget package manager

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for Java

   public static void saveTiffFormat(String sourceFileName) {
    try (PsdImage image = (PsdImage) Image.load(sourceFileName)) {
      image.save(sourceFileName + ".tiff", new TiffOptions(FileFormats.Tiff.Enums.TiffExpectedFormat.TiffLzwCmyk));
    }
  }

You can download Aspose.PSD for Java from Aspose Repository

This App is completely free, but it just a small piece of functionality that offers for you Aspose.PSD library. You can make your own app with any functionality of Aspose.PSD. If you can not find needed feature in Aspose.PSD, you can post on PSD Support Forum. The great support, different priceing plans, prioritized bug fixes and feature releasing for the Paid Support Customers.

List of Aspose.PSD versions for different configurations

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD for Java


Aspose.PSD for .NET has the version for the most popular .NET versions including: .NET Framework 2, 3.5, 4.0, 4.0CP, .netstandard 2, .NET 5, 6, 7. Version of .NET Library for .NET 7 is suitable for the mobile development
Aspose.PSD for Java made on the Java 1.6, so it can be used in the any popular Java configurations. It's suitable for Cross-platform developement
Official Aspose.PSD for .NET pageOfficial Aspose.PSD for Java page
Aspose.PSD for .NET Pricing plansAspose.PSD for Java Pricing plans

Please check the support forum. Where you can feel the real customer care

Výsledek převodu PSD na Tiff může být velký, pokud jde o místo na pevném disku. Získáte však bezztrátový komprimovaný soubor s dalšími metadaty. Ne všechna metadata jsou správně převedena z PSD na Tiff, pokud potřebujete extrahovat metadata vrstev PSD, zkuste to prosím Extractor metadat PSD. Pokud chcete využít veškerý výkon PSD high-code API, zkuste to Co je Aspose.PSD pro .Net nebo Java