Převést PSD na BMP přes C#

.NET Photoshop API pro PSD a PSB Konverze na rastrové obrázky včetně BMP

Vysoce kvalitní vykreslování PSD jako BMP

  1. Načíst PSD pomocí Image.Načíst metoda
  2. Vytvořte instanci BMPoptions třída
  3. Zavolejte Obrázek.Uložit metoda
  4. Předat název výstupního souboru a objekt BMpOptions

Začínáme s rozhraním NET Photoshop API

Instalace z příkazového řádku jako nuget install Aspose.PSD nebo pomocí konzoly Správce balíčků aplikace Visual Studio s Install-Package Aspose.PSD.

Alternatively, get the offline MSI installer or DLLs in a ZIP file from ke stažení .

.NET C# kód pro PSD na BMP konverzi

PSD What is PSD File Format?

PSD, Photoshop Document, represents Adobe Photoshop’s native file format used for graphics designing and development. PSD files may include image layers, adjustment layers, layer masks, annotations, file information, keywords and other Photoshop-specific elements. Photoshop files have default extension as .PSD and has a maximum height and width of 30,000 pixels, and a length limit of two gigabytes.

Read More

BMP What is BMP File Format?

Files having extension .BMP represent Bitmap Image files that are used to store bitmap digital images. These images are independent of graphics adapter and are also called device independent bitmap (DIB) file format. This independency serves the purpose of opening the file on multiple platforms such as Microsoft Windows and Mac. The BMP file format can store data as two-dimensional digital images  in both monochrome as well as color format with various colour depths.

Read More

Other Conversion Options

PSD TO GIF (Graphical Interchange Format)
PSD TO JPEG (Joint Photographic Expert Group)
PSD TO JP2 (JPEG 2000 Core Image)
PSD TO PDF (Portable Document Format)
PSD TO PNG (Portable Network Graphic)
PSD TO TIFF (Tagged Image File Format)