HTML JPG PDF XML PSD
Aspose.PSD for .NET
PDF

Převést PSD do PDF přes C #

Jak převést PSD do PDF pomocí C#

Abychom mohli převést PSD na PDF, použijeme

Aspose.PSD pro .NET

Rozhraní API, které je bohaté na funkce, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci s dokumenty a konverze pro platformu C#. Otevřeno

NuGet

správce balíčků, hledat Co je Aspose.PSD a nainstalovat. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.PSD

Kroky pro převod PSD do PDF přes C#

Aspose.PSD usnadňuje vývojářům načítat a převést soubory PSB do PDF v několika řádcích kódu.

Systémové požadavky

Aspose.PSD pro .NET je podporován ve všech hlavních operačních systémech. Jen se ujistěte, že máte následující předpoklady.

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní operační systém s rozhraním .NET Framework, .NET Core.
 • Vývojové prostředí, jako je Microsoft Visual Studio
 • Aspose.PSD pro .NET DLL odkazované ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód zobrazuje konverzi PSD na PDF C#

 
 • Bezplatná aplikace pro převod PSD na PDF

  Podívejte se na naše živé ukázky Převod PSD do PDF s následujícími výhodami.

    Není třeba nic stahovat ani nastavovat
    Není třeba psát žádný kód.
    Stačí nahrát soubor PSD a stisknout tlačítko" Convert“.
    Okamžitě získáte odkaz ke stažení výsledného souboru PDF.
  Knihovna manipulace se soubory Photoshop a Illustrator se schopností vytvářet a upravovat vlastnosti vrstev, přidávat vodoznaky, provádět grafické operace a převést jeden formát souboru do jiného.

  PSD What is PSD File Format?

  PSD, Photoshop Document, představuje nativní formát souboru Adobe Photoshop používaný pro návrh a vývoj grafiky. Soubory PSD mohou obsahovat vrstvy obrázků, vrstvy úprav, masky vrstev, poznámky, informace o souborech, klíčová slova a další prvky specifické pro Photoshop. Soubory Photoshopu mají výchozí příponu jako PSD a mají maximální výšku a šířku 30 000 pixelů a délkový limit dvou gigabajtů.

  Read More

  pdf What is pdf File Format?

  Portable Document Format (PDF) je typ dokumentu vytvořeného společností Adobe již v devadesátých letech. Účelem tohoto formátu souboru bylo zavést standard pro reprezentaci dokumentů a dalších referenčních materiálů ve formátu, který je nezávislý na aplikačním softwaru, hardwaru i operačním systému. Soubory PDF lze otevřít v aplikaci Adobe Acrobat Reader/Writer i ve většině moderních prohlížečů, jako je Chrome, Safari, Firefox pomocí přípon/zásuvných modulů. Většina komerčně dostupných softwarových sad také nabízí konverzi svých dokumentů do formátu PDF bez požadavku jakékoli další softwarové komponenty. Formát souboru PDF má tedy plnou schopnost obsahovat informace, jako jsou text, obrázky, hypertextové odkazy, pole formulářů, multimediální média, digitální podpisy, přílohy, metadata, geoprostorové prvky a 3D objekty, které se mohou stát součástí zdrojového dokumentu.

  Read More

  Další podporované konverze

  Můžete také převést PSD do mnoha dalších formátů souborů, včetně několika níže uvedených.