Μετατροπή Adobe® Photoshop® μέσω C#

Μετατρέψτε το Photoshop PSD, PSB σε PDF και JPG, PNG, BMP, TIFF Εικόνες για την κατασκευή εφαρμογών NET σε διαφορετικές πλατφόρμες.

 

PSD μορφή αποθηκεύει τα δεδομένα στις μορφές των στρωμάτων και είναι η πολύ γνωστό μορφή του Adobe® Photoshop® για σκοπούς σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων ιστοσελίδα. Οι σχεδιαστές μπορούν εύκολα να εξάγουν επίπεδα PSD σε μεμονωμένες εικόνες, συμπεριλαμβανομένων των PNG, JPG, GIF, TIFF κ.λπ. μέσω του Adobe Photoshop. Για την υλοποίηση της μετατροπής photoshop σε εικόνες ράστερ και PDF εντός της λύσης .NET χωρίς εγκατάσταση του Adobe Photoshop, .NET API μπορεί να το κάνει με ευκολία. Ακολουθώντας C# παράδειγμα κώδικες μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν για την αυτοματοποίηση του μετατροπέα PSD αρχείων σε μορφή raster εικόνας και PDF. Ακόμα και οι προγραμματιστές μπορούν να εξάγουν στρώσεις από οποιαδήποτε εικόνα PSD.

Μετατροπή του Photoshop PSD σε PDF

Για να μετατρέψετε το PSD σε έγγραφο PDF, η διαδικασία είναι να φορτώσετε το αρχείο PSD χρησιμοποιώντας Κλάση εικόνας . Δημιουργία Κλάση PDFOptions , για τις σχετικές ρυθμίσεις PDF. Τέλος καλέστε Εικόνα.Αποθήκευση με εξαγωγή αρχείων PDF και PDF επιλογές για μετατροπή.

Κώδικας C# για μετατροπή Photoshop PSD σε PDF
 

Μετατροπή εικόνων από το Photoshop PSD σε JPG, PNG, BMP

Για τη μετατροπή PSD σε εικόνες διαδικασία είναι σχεδόν ίδια με PSD σε PDF, Τοποθετήστε το αρχείο χρησιμοποιώντας Image.Load και, στη συνέχεια, αντί να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αποθήκευσης PDF, χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές αποθήκευσης εικόνας, όπως ΚΕ Εκδοχές , PnGOPTIC , BMPoptions , TiffOptions , Επιλογές δώροςΕπιλογές , Επιλογές Jpeg2000 για JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF, JP2 αντίστοιχα και τέλος μετατροπή καλώντας τη λειτουργία Αποθήκευση με σχετικές παραμέτρους.

Κώδικας C# για μετατροπή εικόνας από το Photoshop PSD