Μετατροπή PSD σε GIF μέσω C#

.NET Photoshop API για PSD & PSB Μετατροπή σε εικόνες ράστερ συμπεριλαμβανομένων GIF

Υψηλής Ποιότητας Απόδοση του PSD ως GIF

  1. Φόρτωση του PSD με Εικόνα.Φόρτωση μέθοδος
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία του Επιλογές δώροςΕπιλογές τάξη
  3. Καλέστε Εικόνα.Αποθήκευση μέθοδος
  4. Περάστε το όνομα αρχείου εξόδου και το αντικείμενο των GIFOptions

Ξεκινήστε με το API του Photoshop NET

Εγκατάσταση από τη γραμμή εντολών ως nuget install Aspose.PSD ή μέσω της κονσόλας διαχείρισης πακέτων του Visual Studio με Install-Package Aspose.PSD

Εναλλακτικά, λάβετε το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI χωρίς σύνδεση ή DLL σε ένα αρχείο ZIP από λήψεις .

Κωδικός NET C# για μετατροπή PSD σε GIF

PSD What is PSD File Format?

PSD, Photoshop Document, represents Adobe Photoshop’s native file format used for graphics designing and development. PSD files may include image layers, adjustment layers, layer masks, annotations, file information, keywords and other Photoshop-specific elements. Photoshop files have default extension as .PSD and has a maximum height and width of 30,000 pixels, and a length limit of two gigabytes.

Read More

GIF What is GIF File Format?

A GIF or Graphical Interchange Format is a type of highly compressed image. Owned by Unisys, GIF uses the LZW compression algorithm that does not degrade the image quality. For each image GIF typically allow up to 8 bits per pixel and up to 256 colours are allowed across the image. In contrast to a JPEG image, which can display up to 16 million colours and fairly touches the limits of the human eye. Back when the internet emerged, GIFs remained the best choice because they required low bandwidth and compatible for the graphics that consume solid areas of colour. An animated GIF combines numerous images or frames into a single file and displays them in a sequence to generate an animated clip or a short video. The colour limitations are up to 256 for each frame and are likely to be the least suitable for reproducing other images and photographs with colour gradient.

Read More

Other Conversion Options

PSD TO BMP (Bitmap Image File)
PSD TO JPEG (Joint Photographic Expert Group)
PSD TO JP2 (JPEG 2000 Core Image)
PSD TO PDF (Portable Document Format)
PSD TO PNG (Portable Network Graphic)
PSD TO TIFF (Tagged Image File Format)