Μετατροπή PSD σε JPEG μέσω C#

.NET Photoshop API για PSD & PSB Μετατροπή σε εικόνες ράστερ συμπεριλαμβανομένων JPEG

Υψηλής Ποιότητας Απόδοση του PSD ως JPEG

  1. Φόρτωση του PSD με Εικόνα.Φόρτωση μέθοδος
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία του ΚΕ Εκδοχές τάξη
  3. Καλέστε Εικόνα.Αποθήκευση μέθοδος
  4. Περάστε το όνομα αρχείου εξόδου και το αντικείμενο του JPEGoptions

Ξεκινήστε με το API του Photoshop NET

Εγκατάσταση από τη γραμμή εντολών ως nuget install Aspose.PSD ή μέσω της κονσόλας διαχείρισης πακέτων του Visual Studio με Install-Package Aspose.PSD.

Alternatively, get the offline MSI installer or DLLs in a ZIP file from λήψεις .

Κωδικός C# .NET για μετατροπή PSD σε JPEG

PSD What is PSD File Format?

PSD, Photoshop Document, represents Adobe Photoshop’s native file format used for graphics designing and development. PSD files may include image layers, adjustment layers, layer masks, annotations, file information, keywords and other Photoshop-specific elements. Photoshop files have default extension as .PSD and has a maximum height and width of 30,000 pixels, and a length limit of two gigabytes.

Read More

JPEG What is JPEG File Format?

A JPEG is a type of image format that is saved using the method of lossy compression. The output image, as result of compression, is a trade-off between storage size and image quality. Users can adjust the compression level to achieve the desired quality level while at the same time reduce the storage size. Image quality is negligibly affected if 10:1 compression is applied to the image.  The higher the compression value, the higher the degradation in image quality.

Read More

Other Conversion Options

PSD TO BMP (Bitmap Image File)
PSD TO GIF (Graphical Interchange Format)
PSD TO JP2 (JPEG 2000 Core Image)
PSD TO PDF (Portable Document Format)
PSD TO PNG (Portable Network Graphic)
PSD TO TIFF (Tagged Image File Format)