Visa AI-fil online

Om du inte har någon programvara för att öppna AI file, använd bara onlinevisarverktyget. Denna app kan hjälpa dig att visa AI-filer i vilken version som helst. Men det slutliga resultatet kommer den renderade förhandsgranskningen. AI-fil är svårt att se i de grundläggande applikationerna eftersom AI är ett vektorformat. Endast vektorvisare kan öppna AI. AI Format skapas av Adobe, det är ett eget format. Den har ”.ai” -förlängning. De flesta av AI Viewer är de betalda produkterna, men om du inte behöver redigera Illustrator-filer behöver du inte någon betald programvara för det. Använd bara Visa AI-filer online med den här appen. Prova den här uppdaterade versionen av AI Viewer

Drag and drop a file or click Open Image

your image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for .NET

	// To view the new AI format please use the following code:
	async Task<bool> ViewPdfToPng(Stream pdfFileStream, string pngFileId, Size size)
	{
		pdfFileStream.Position = 0;
		try
		{
			using var pdfDocument = new Aspose.Pdf.Document(pdfFileStream);
			var page = pdfDocument.Pages[1];
			using var imageStream = new MemoryStream();
			Resolution resolution = new Resolution(300);
			PngDevice pngDevice = new PngDevice(size.Width, size.Height, resolution);
			pngDevice.Process(page, imageStream);
			imageStream.Position = 0;
			await StorageService.Upload(pngFileId, imageStream);
			imageStream.Close();
			return true;
		}
		catch (Aspose.Pdf.InvalidPdfFileFormatException)
		{
			return false;
		}
	}
	
	// For the viewing of Old AI Formats please use the Aspose.PSD
	using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
	{
		ImageOptionsBase options = new PngOptions() { ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha };
		image.Save(outFileName, options);
	}

You can download Aspose.PSD for .NET from Nuget package manager

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for Java

public static boolean viewPdfToPng(InputStream pdfFileStream, String pngFileId, Size size) {
    pdfFileStream.Position = 0;
    try {
      Document pdfDocument = new Document(pdfFileStream);
      Page page = pdfDocument.getPages().get_Item(1);
      try (ByteArrayOutputStream imageStream = new ByteArrayOutputStream()) {
        Resolution resolution = new Resolution(300);
        PngDevice pngDevice = new PngDevice(size.getWidth(), size.getHeight(), resolution);
        pngDevice.process(page, imageStream);
        imageStream.Position = 0;
        StorageService.upload(pngFileId, imageStream);
        return true;
      }
    } catch (com.aspose.pdf.exceptions.InvalidPdfFileFormatException e) {
      return false;
    } catch (IOException e) {
      return false;
    }
  }

  public static void viewOldAiFormats(String sourceFileName, String outFileName) {
    try (AiImage image = (AiImage) Image.load(sourceFileName)) {
      ImageOptionsBase options = new PngOptions();
      options.setColorType(PngColorType.TruecolorWithAlpha);
      image.save(outFileName, options);
    }
  }

You can download Aspose.PSD for Java from Aspose Repository

This App is completely free, but it just a small piece of functionality that offers for you Aspose.PSD library. You can make your own app with any functionality of Aspose.PSD. If you can not find needed feature in Aspose.PSD, you can post on PSD Support Forum. The great support, different priceing plans, prioritized bug fixes and feature releasing for the Paid Support Customers.

List of Aspose.PSD versions for different configurations

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD for Java


Aspose.PSD for .NET has the version for the most popular .NET versions including: .NET Framework 2, 3.5, 4.0, 4.0CP, .netstandard 2, .NET 5, 6, 7. Version of .NET Library for .NET 7 is suitable for the mobile development
Aspose.PSD for Java made on the Java 1.6, so it can be used in the any popular Java configurations. It's suitable for Cross-platform developement
Official Aspose.PSD for .NET pageOfficial Aspose.PSD for Java page
Aspose.PSD for .NET Pricing plansAspose.PSD for Java Pricing plans

Please check the support forum. Where you can feel the real customer care

Visa AI-fil med Aspose.PSD. Enkel och snabb AI Viewer.