Gratis online-app för att konvertera PSD till PNG

Denna omvandlare är enkelt sätt att konvertera dina PSD-filer till PNG-format. PNG-filer stöder opacitet och olika färglägen för att spara hårddiskutrymme eller lagra ytterligare information. PNG-filer lagrar data komprimerade, men denna komprimering är helt förlustfri. PSD-format stöder transparens och olika färglägen som liknar PNG, så om konverteringen av PSD-format till PNG är en av basoperationen för bilddatautbyte utan att förlora data. Men dessa format har betydande skillnader. Till exempel PSD-format stöder lager, men PNG-format inte. Efter konvertering av PSD till PNG kommer all information om lager att gå förlorad i PNG, men kommer den ursprungliga PSD-filen inte ändras.

Drag and drop a file or select add Image

your image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for .NET

  using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load(sourceFileName))
  {
    image.Save(sourceFileName + ".png", new PngOptions() { ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha });
  }

You can download Aspose.PSD for .NET from Nuget package manager

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for Java

  public static void savePngFormat(String sourceFileName) {
    try (PsdImage image = (PsdImage) Image.load(sourceFileName)) {
      image.save(sourceFileName + ".png", new PngOptions() {{
        setColorType(PngColorType.TruecolorWithAlpha);
      }});
    }
  }

You can download Aspose.PSD for Java from Aspose Repository

This App is completely free, but it just a small piece of functionality that offers for you Aspose.PSD library. You can make your own app with any functionality of Aspose.PSD. If you can not find needed feature in Aspose.PSD, you can post on PSD Support Forum. The great support, different priceing plans, prioritized bug fixes and feature releasing for the Paid Support Customers.

List of Aspose.PSD versions for different configurations

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD for Java


Aspose.PSD for .NET has the version for the most popular .NET versions including: .NET Framework 2, 3.5, 4.0, 4.0CP, .netstandard 2, .NET 5, 6, 7. Version of .NET Library for .NET 7 is suitable for the mobile development
Aspose.PSD for Java made on the Java 1.6, so it can be used in the any popular Java configurations. It's suitable for Cross-platform developement
Official Aspose.PSD for .NET pageOfficial Aspose.PSD for Java page
Aspose.PSD for .NET Pricing plansAspose.PSD for Java Pricing plans

Please check the support forum. Where you can feel the real customer care

Konvertering av PSD till PNG av Aspose.PSD är pixel-perfekt. Men kan ha vissa konverteringsskillnader när du konverterar 16 bitars och 32 bitars bilder. De främsta orsakerna är olika. När du konverterar till PNG som stöder endast 8 bitar per kanal färger förlorar du ytterligare information. Också, för 8 bitars konvertering av PSD till PNG används förhandsgranskning, i vissa fall originalfilen har inte förhandsgranskning eftersom det togs bort för minska PSD storlek.. I det här fallet är bättre att använda Aspose.PSD API med hög kod