Product Family

Adobe Photoshop-filformatlösning

High Code API: er och gratisappar för PSD, PSB med möjlighet att beskära bild till cirkel, ellips och andra figurer

Gratis online-app för att beskära cirkelbild med parametrar

Beskär alla bilder, avatarer, foton till cirkel. Rund gröda med beskärning med mask. Upptäck snabb och hög kvalitet cirkel beskärning lösning av Aspose.PSD. Du måste välja cirkelregion med användargränssnittet för beskärningsappen. Ange centrum för beskärning och radie, eller övre vänstra och nedre högra punkter i regionen. Du kan flytta beskärningsområdet med musen eller tangentbordet. När rätt cirkel att beskära kommer att väljas och tryck sedan på ”Beskär” -knappen. Du kan också välja utdataformat för rund beskuren bild.

Drag and drop a file or select add Image

your image

Parameters of Crop Circle
Zone of Crop CircleProcessing

Crop Circle Image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for .NET

// Cropping image by Circle
using (var resultMemoryStream = PsdCropper.Crop(image, options))
{
	resultMemoryStream.Position = 0;
	return await this.StorageService.Upload(storageId, resultMemoryStream).ConfigureAwait(false);
};

You can download Aspose.PSD for .NET from Nuget package manager

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for Java

  //Cropping image by Circle using Java
	public static String cropToCircle(String storageId, Image image, Options options) {
    try (MemoryStream resultMemoryStream = PsdCropper.crop(image, options)) {
      resultMemoryStream.setPosition(0);
      return this.StorageService.upload(storageId, resultMemoryStream);
    }
  }

You can download Aspose.PSD for Java from Aspose Repository

This App is completely free, but it just a small piece of functionality that offers for you Aspose.PSD library. You can make your own app with any functionality of Aspose.PSD. If you can not find needed feature in Aspose.PSD, you can post on PSD Support Forum. The great support, different priceing plans, prioritized bug fixes and feature releasing for the Paid Support Customers.

List of Aspose.PSD versions for different configurations

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD for Java


Aspose.PSD for .NET has the version for the most popular .NET versions including: .NET Framework 2, 3.5, 4.0, 4.0CP, .netstandard 2, .NET 5, 6, 7. Version of .NET Library for .NET 7 is suitable for the mobile development
Aspose.PSD for Java made on the Java 1.6, so it can be used in the any popular Java configurations. It's suitable for Cross-platform developement
Official Aspose.PSD for .NET pageOfficial Aspose.PSD for Java page
Aspose.PSD for .NET Pricing plansAspose.PSD for Java Pricing plans

Please check the support forum. Where you can feel the real customer care

Aspose.PSD Crop by Circle använder high-code API. Beskärningsfunktionerna är tillgängliga i Aspose.PSD Solution för Java och .Net. Du kan använda Aspose.PSD för att beskära bilder till vilken figur du vill, den här appen visar bara gröda cirkelfunktioner. Om du vill craete din egen gröda lösning, kontrollera Aspose.PSD det kan användas på Back-end av din webbtjänst och beskära till cirkel bild