Product Family

Adobe Photoshop-filformatlösning

API:er med hög kod och gratisappar för PSD-, PSB- och AI-filformat, utan beroende av Adobe Photoshop och Adobe Illustrator

Gratis online-app för att visa PSD-, PSB- eller AI-format online

Möjlighet att visa psd nätet är populär tjänst, som kan hjälpa dig att spara tid och pengar. Du behöver inte Adobe Photoshop för att öppna PSD-filerna. Inbyggd app ger pixel-perfekt psd vy

Drag and drop a file or click Open Image

your image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for .NET

  using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load(sourceFileName, new PsdLoadOptions() { ReadOnlyMode = true }))
  {
    // To get the pixel-perfect PSD File Image just use this code
    image.Save(sourceFileName + ".png", new PngOptions() { ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha });
  }

You can download Aspose.PSD for .NET from Nuget package manager

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD for Java

  public static void viewPSDasPNG(String sourceFileName) {
    try {
      PsdLoadOptions loadOptions = new PsdLoadOptions();
      loadOptions.setReadOnlyMode(true);
      
      PsdImage image = null;
      try {
        image = (PsdImage) Image.load(sourceFileName, loadOptions);
        image.save(sourceFileName + ".png", getTruecolorWithAlphaPngOptions());
      } finally {
        if (image != null) {
          image.dispose();
        }
      }
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }
  
  private static PngOptions getTruecolorWithAlphaPngOptions() {
    PngOptions options = new PngOptions();
    options.setColorType(PngColorType.TruecolorWithAlpha);
    return options;
  }

You can download Aspose.PSD for Java from Aspose Repository

This App is completely free, but it just a small piece of functionality that offers for you Aspose.PSD library. You can make your own app with any functionality of Aspose.PSD. If you can not find needed feature in Aspose.PSD, you can post on PSD Support Forum. The great support, different priceing plans, prioritized bug fixes and feature releasing for the Paid Support Customers.

List of Aspose.PSD versions for different configurations

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD for Java


Aspose.PSD for .NET has the version for the most popular .NET versions including: .NET Framework 2, 3.5, 4.0, 4.0CP, .netstandard 2, .NET 5, 6, 7. Version of .NET Library for .NET 7 is suitable for the mobile development
Aspose.PSD for Java made on the Java 1.6, so it can be used in the any popular Java configurations. It's suitable for Cross-platform developement
Official Aspose.PSD for .NET pageOfficial Aspose.PSD for Java page
Aspose.PSD for .NET Pricing plansAspose.PSD for Java Pricing plans

Please check the support forum. Where you can feel the real customer care

Aspose.PSD visningsfunktioner är molnklara och kan användas på Windows, Linux och Mac-servrar. Lokal lösning är tillgänglig för Java och den senaste versionen av .Net såväl som.Net Framework 2.0 +

PSD Tittare för olika format

Om du behöver visa PSD, PSB eller AI i det specifika formatet, kontrollera följande inbyggda tittare. De flesta av tittarna är pixel-perfekt, men om du behöver den fulla kraften i PSD Format kontrollera Är Aspose.PSD API med hög kod