Öppna AI-fil online

När du inte behöver redigeringsfunktionen när du öppnar AI-format online är denna AI Viewer en bra lösning för många ändamål. Du kan öppna AI-fil online efter uppladdningen till webbservern. AI-format är ett vektorformat, så rastreringen fortsätter i den angivna bildstorleken. För de ytterligare funktionerna kan du använda .Net eller Java high-code API för att öppna AI-filer i de dimensioner du behöver

Drag and drop a file or click Open Image

your image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD

	// For the new AI format please use the following code:
	async Task<bool> OpenPdfToPng(Stream pdfFileStream, string pngFileId, Size size)
	{
		pdfFileStream.Position = 0;
		try
		{
			using var pdfDocument = new Aspose.Pdf.Document(pdfFileStream);
			var page = pdfDocument.Pages[1];
			using var imageStream = new MemoryStream();
			Resolution resolution = new Resolution(300);
			PngDevice pngDevice = new PngDevice(size.Width, size.Height, resolution);
			pngDevice.Process(page, imageStream);
			imageStream.Position = 0;
			await StorageService.Upload(pngFileId, imageStream);
			imageStream.Close();
			return true;
		}
		catch (Aspose.Pdf.InvalidPdfFileFormatException)
		{
			return false;
		}
	}
	
	// For the Old AI Formats please use the Aspose.PSD high-code API
	using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
	{
		ImageOptionsBase options = new PngOptions() { ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha };
		image.Save(outFileName, options);
	}

You can download Aspose.PSD from Nuget package manager

Öppna AI-fil med Aspose.PSD eller andra Aspose Products. Återge AI-filförhandsgranskningen online.