ดูไฟล์ AI ออนไลน์

หากคุณไม่มีซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จะเปิดไฟล์ AI เพียงแค่ใช้เครื่องมือดูออนไลน์.app นี้สามารถช่วยให้คุณดูไฟล์ AI ของรุ่นใด ๆแต่ผลสุดท้ายจะแสดงตัวอย่างการแสดงผลAI ไฟล์เป็นเรื่องยากที่จะดูในการใช้งานพื้นฐานเพราะ AI เป็นรูปแบบเวกเตอร์เฉพาะโปรแกรมดูเวกเตอร์เท่านั้นที่สามารถเปิด AIAI Format ถูกสร้างขึ้นโดย Adobe เป็นรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์มันมี “.ai” ส่วนขยายAI Viewer ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องชำระเงิน แต่หากคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขไฟล์ Illustrator คุณไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่ใช้ดูไฟล์ AI ออนไลน์กับ app นี้.ลองใช้ AI Viewer เวอร์ชันที่อัปเดตนี้

Drag and drop a file or click Open Image

your image

You can reproduce the main functionality of this built-in app using Aspose.PSD

	// To view the new AI format please use the following code:
	async Task<bool> ViewPdfToPng(Stream pdfFileStream, string pngFileId, Size size)
	{
		pdfFileStream.Position = 0;
		try
		{
			using var pdfDocument = new Aspose.Pdf.Document(pdfFileStream);
			var page = pdfDocument.Pages[1];
			using var imageStream = new MemoryStream();
			Resolution resolution = new Resolution(300);
			PngDevice pngDevice = new PngDevice(size.Width, size.Height, resolution);
			pngDevice.Process(page, imageStream);
			imageStream.Position = 0;
			await StorageService.Upload(pngFileId, imageStream);
			imageStream.Close();
			return true;
		}
		catch (Aspose.Pdf.InvalidPdfFileFormatException)
		{
			return false;
		}
	}
	
	// For the viewing of Old AI Formats please use the Aspose.PSD
	using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
	{
		ImageOptionsBase options = new PngOptions() { ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha };
		image.Save(outFileName, options);
	}

You can download Aspose.PSD from Nuget package manager

ดูไฟล์ AI กับ Aspose.PSDAI Viewer ที่ง่ายและรวดเร็ว