แปลง PSD เป็น BMP ผ่าน C#

.NET Photoshop API สำหรับ PSD และ PSB แปลงเป็นภาพแรสเตอร์รวมทั้ง BMP

การแสดงผลคุณภาพสูงของ PSD เป็น BMP

1.โหลด PSD ด้วย รูปภาพโหลดภาพ วิธี 1.สร้างอินสแตนซ์ของ บีเอ็มป็อปชัน แบ่งประเภท 1.โทร รูปภาพบันทึก วิธี 1.ส่งชื่อไฟล์ที่ส่งออกและวัตถุของ BMPoptions

เริ่มต้นใช้งานกับ .NET Photoshop API

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.PSD หรือ ผ่านทางคอนโซลการจัดการแพคเกจของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.PSD.

Alternatively, get the offline MSI installer or DLLs in a ZIP file from ดาวน์โหลด .

รหัส .NET C# สำหรับการแปลง PSD เป็น BMP

PSD What is PSD File Format?

PSD, Photoshop Document, represents Adobe Photoshop’s native file format used for graphics designing and development. PSD files may include image layers, adjustment layers, layer masks, annotations, file information, keywords and other Photoshop-specific elements. Photoshop files have default extension as .PSD and has a maximum height and width of 30,000 pixels, and a length limit of two gigabytes.

Read More

BMP What is BMP File Format?

Files having extension .BMP represent Bitmap Image files that are used to store bitmap digital images. These images are independent of graphics adapter and are also called device independent bitmap (DIB) file format. This independency serves the purpose of opening the file on multiple platforms such as Microsoft Windows and Mac. The BMP file format can store data as two-dimensional digital images  in both monochrome as well as color format with various colour depths.

Read More

Other Conversion Options

PSD TO GIF (Graphical Interchange Format)
PSD TO JPEG (Joint Photographic Expert Group)
PSD TO JP2 (JPEG 2000 Core Image)
PSD TO PDF (Portable Document Format)
PSD TO PNG (Portable Network Graphic)
PSD TO TIFF (Tagged Image File Format)