แปลง PSD เป็น GIF ผ่าน C#

.NET Photoshop API สำหรับ PSD และ PSB แปลงเป็นภาพแรสเตอร์รวมทั้ง GIF

การแสดงผลคุณภาพสูงของ PSD เป็น GIF

1.โหลด PSD ด้วย รูปภาพโหลดภาพ วิธี 1.สร้างอินสแตนซ์ของ GIFOptions แบ่งประเภท 1.โทร รูปภาพบันทึก วิธี 1.ส่งผ่านชื่อไฟล์การส่งออกและวัตถุของ GIFOptions

เริ่มต้นใช้งานกับ .NET Photoshop API

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.PSD หรือ ผ่านทางคอนโซลการจัดการแพคเกจของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.PSD.

Alternatively, get the offline MSI installer or DLLs in a ZIP file from ดาวน์โหลด .

รหัส .NET C# สำหรับการแปลง PSD เป็น GIF

PSD What is PSD File Format?

PSD, Photoshop Document, represents Adobe Photoshop’s native file format used for graphics designing and development. PSD files may include image layers, adjustment layers, layer masks, annotations, file information, keywords and other Photoshop-specific elements. Photoshop files have default extension as .PSD and has a maximum height and width of 30,000 pixels, and a length limit of two gigabytes.

Read More

GIF What is GIF File Format?

A GIF or Graphical Interchange Format is a type of highly compressed image. Owned by Unisys, GIF uses the LZW compression algorithm that does not degrade the image quality. For each image GIF typically allow up to 8 bits per pixel and up to 256 colours are allowed across the image. In contrast to a JPEG image, which can display up to 16 million colours and fairly touches the limits of the human eye. Back when the internet emerged, GIFs remained the best choice because they required low bandwidth and compatible for the graphics that consume solid areas of colour. An animated GIF combines numerous images or frames into a single file and displays them in a sequence to generate an animated clip or a short video. The colour limitations are up to 256 for each frame and are likely to be the least suitable for reproducing other images and photographs with colour gradient.

Read More

Other Conversion Options

PSD TO BMP (Bitmap Image File)
PSD TO JPEG (Joint Photographic Expert Group)
PSD TO JP2 (JPEG 2000 Core Image)
PSD TO PDF (Portable Document Format)
PSD TO PNG (Portable Network Graphic)
PSD TO TIFF (Tagged Image File Format)