แปลง PSD เป็น JP2 ผ่าน C#

.NET Photoshop API สำหรับ PSD และ PSB แปลงเป็นภาพแรสเตอร์รวมทั้ง JP2

การแสดงผลคุณภาพสูงของ PSD เป็น JP2

1.โหลด PSD ด้วย รูปภาพโหลดภาพ วิธี 1.สร้างอินสแตนซ์ของ Jpeg2000ตัวเลือก แบ่งประเภท 1.โทร รูปภาพบันทึก วิธี 1.ส่งผ่านชื่อไฟล์การส่งออกและวัตถุของ Jpeg2000Options

เริ่มต้นใช้งานกับ .NET Photoshop API

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.PSD หรือ ผ่านทางคอนโซลการจัดการแพคเกจของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.PSD

อีกวิธีหนึ่งคือ รับโปรแกรมติดตั้ง MSI แบบออฟไลน์หรือ Dll ในแฟ้ม ZIP จาก ดาวน์โหลด .

.NET C# รหัสสำหรับการแปลง PSD เป็น JP2

PSD What is PSD File Format?

PSD, Photoshop Document, represents Adobe Photoshop’s native file format used for graphics designing and development. PSD files may include image layers, adjustment layers, layer masks, annotations, file information, keywords and other Photoshop-specific elements. Photoshop files have default extension as .PSD and has a maximum height and width of 30,000 pixels, and a length limit of two gigabytes.

Read More

JP2 What is JP2 File Format?

JPEG 2000 (JP2) is an image coding system and state-of-the-art image compression standard. It use wavelet technology to code lossless content in any quality at once. Moreover, without any substantial penalty in coding efficiency, JPEG 2000 have the capability to access and decode the same content efficaciously into a variety of other resolutions and qualities. The code streams in JPEG 2000 is significantly scalable having regions of interest that provide the facility for spatial random access.

Read More

Other Conversion Options

PSD TO BMP (Bitmap Image File)
PSD TO GIF (Graphical Interchange Format)
PSD TO JPEG (Joint Photographic Expert Group)
PSD TO PDF (Portable Document Format)
PSD TO PNG (Portable Network Graphic)
PSD TO TIFF (Tagged Image File Format)