แปลง PSD เป็น JPEG ผ่าน C#

.NET Photoshop API สำหรับ PSD และ PSB แปลงเป็นภาพแรสเตอร์รวมทั้ง JPEG

การแสดงผลคุณภาพสูงของ PSD เป็น JPEG

1.โหลด PSD ด้วย รูปภาพโหลดภาพ วิธี 1.สร้างอินสแตนซ์ของ JPEGOptions แบ่งประเภท 1.โทร รูปภาพบันทึก วิธี 1.ผ่านชื่อไฟล์การส่งออกและวัตถุของ JPEGOptions

เริ่มต้นใช้งานกับ .NET Photoshop API

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.PSD หรือ ผ่านทางคอนโซลการจัดการแพคเกจของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.PSD.

Alternatively, get the offline MSI installer or DLLs in a ZIP file from ดาวน์โหลด .

รหัส .NET C# สำหรับการแปลง PSD เป็น JPEG

PSD What is PSD File Format?

PSD, Photoshop Document, represents Adobe Photoshop’s native file format used for graphics designing and development. PSD files may include image layers, adjustment layers, layer masks, annotations, file information, keywords and other Photoshop-specific elements. Photoshop files have default extension as .PSD and has a maximum height and width of 30,000 pixels, and a length limit of two gigabytes.

Read More

JPEG What is JPEG File Format?

A JPEG is a type of image format that is saved using the method of lossy compression. The output image, as result of compression, is a trade-off between storage size and image quality. Users can adjust the compression level to achieve the desired quality level while at the same time reduce the storage size. Image quality is negligibly affected if 10:1 compression is applied to the image.  The higher the compression value, the higher the degradation in image quality.

Read More

Other Conversion Options

PSD TO BMP (Bitmap Image File)
PSD TO GIF (Graphical Interchange Format)
PSD TO JP2 (JPEG 2000 Core Image)
PSD TO PDF (Portable Document Format)
PSD TO PNG (Portable Network Graphic)
PSD TO TIFF (Tagged Image File Format)