แปลง PSD เป็น TIFF ผ่าน C#

.NET Photoshop API สำหรับ PSD และ PSB แปลงเป็นภาพแรสเตอร์รวมทั้ง TIFF

การแสดงผลคุณภาพสูงของ PSD เป็น TIFF

1.โหลด PSD ด้วย รูปภาพโหลดภาพ วิธี 1.สร้างอินสแตนซ์ของ ทิฟออปชันส แบ่งประเภท 1.โทร รูปภาพบันทึก วิธี 1.ผ่านชื่อไฟล์การส่งออกและวัตถุของ TiffOptions

เริ่มต้นใช้งานกับ .NET Photoshop API

ติดตั้งจากบรรทัดคำสั่งเป็น nuget install Aspose.PSD หรือ ผ่านทางคอนโซลการจัดการแพคเกจของ Visual Studio ด้วย Install-Package Aspose.PSD.

Alternatively, get the offline MSI installer or DLLs in a ZIP file from ดาวน์โหลด .

รหัส .NET C# สำหรับการแปลง PSD เป็น TIFF

PSD What is PSD File Format?

PSD, Photoshop Document, represents Adobe Photoshop’s native file format used for graphics designing and development. PSD files may include image layers, adjustment layers, layer masks, annotations, file information, keywords and other Photoshop-specific elements. Photoshop files have default extension as .PSD and has a maximum height and width of 30,000 pixels, and a length limit of two gigabytes.

Read More

TIFF What is TIFF File Format?

TIFF or TIF, Tagged Image File Format, represents raster images that are meant for usage on a variety of devices that comply with this file format standard. It is capable of describing bilevel, grayscale, palette-color and full-color image data in several color spaces. It supports lossy as well as lossless compression schemes to choose between space and time for applications using the format. The format is not machine dependent and is free from bounds like processor, operating system, or file systems.

Read More

Other Conversion Options

PSD TO BMP (Bitmap Image File)
PSD TO GIF (Graphical Interchange Format)
PSD TO JPEG (Joint Photographic Expert Group)
PSD TO JP2 (JPEG 2000 Core Image)
PSD TO PDF (Portable Document Format)
PSD TO PNG (Portable Network Graphic)